fbpx
Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
 • Als je kind de informatie niet goed verwerkt…

  Dat logopedie ingezet kan worden wanneer de taalontwikkeling moeizaam op gang komt, de spraakverstaanbaarheid achterblijft in vergelijking met leeftijdsgenootjes, de spieren in en rond het mondgebied onvoldoende krachtig zijn waardoor er problemen ontstaan met het afhappen, kauwen, slikken, of sluiten van de mond, krijgt gelukkig steeds meer bekendheid. Veel minder bekend is de logopedische behandeling bij kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen: SI-problematiek.

  Regelmatig zien we dat hulpvragen op het gebied van de spraak- en/of taalontwikkeling, de mondmotoriek, maar ook het lezen, spellen en horen, niet op zichzelf staan, maar deel uitmaken van een bredere zorgvraag. Eén van die bredere zorgvragen kan zijn dat ouders opmerken in het gedrag van hun kind dat het kind moeite heeft met de sensorische informatieverwerking: het opnemen, verwerken en verbinden van informatie die via de zintuigen op hem afkomt, zodat het daar gepast op kan reageren.

  Invloed op het gedrag
  Wanneer een kind de binnenkomende prikkels anders ervaart (veel intenser of juist veel meer moeite moet doen om zintuiglijke prikkels waar te nemen), heeft dit invloed op het gedrag, de concentratie, alertheid en activatie. We horen ouders vertellen ‘Mijn kind hoort goed, maar toch is het luisteren echt een probleem, waardoor we elkaar soms helemaal verkeerd begrijpen’ of ‘Mijn kind wiebelt en beweegt de hele dag. Het stilzitten wil maar niet lukken, waardoor het ontzettend lang duurt voordat taken af zijn.’

  Herkennen van zintuiglijke prikkels
  Voor de ontwikkeling van de spraak en taal is het waarnemen en herkennen van zintuiglijke prikkels van groot belang, evenals het kunnen verbinden van stukjes informatie die via de verschillende zintuigen binnenkomen. Met name de prikkels die via het gehoor, de visus (het zien), de tast (het voelen) en het evenwicht tot ons komen, zijn hierbij van groot belang. Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen hebben dientengevolge ook vaker een probleem in de spraak- en of taalontwikkeling dan hun leeftijdsgenootjes die geen SI-problemen ervaren. Daarnaast zie we regelmatig dat een verstoorde waarneming van de zintuiglijke prikkels geur en smaak, in combinatie met tast- en gevoelsprikkels in het mondgebied, een rol spelen bij bijvoorbeeld voedingsproblematiek.

  Suzanne van Straaten
  logopedist

  Naar de logopedist
  Wanneer je een vermoeden hebt dat jouw kind naast zijn of haar spraak- en/of taalprobleem ook moeite ervaart met het opnemen, verwerken en verbinden van informatie die via de zintuigen binnenkomt, is het verstandig om een logopedist te raadplegen die opgeleid is in onderzoeken en behandelen van kinderen met SI-problemen. Binnen Logopediepraktijk Marisplein is Suzanne van Straaten opgeleid in onderzoek en behandeling van kinderen met SI-problemen.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply