Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
 • Leer te luisteren naar je eigen lichaam

  ‘Wat zegt je gevoel?’ en ‘Waar voel je dat?’ hoor je vaak. Deze vragen lijken simpel en bijna een cliché, maar in de praktijk gaan we er vaak aan voorbij. Toch is juist het contact leggen met het ­gevoel een ­belangrijk hulpmiddel en blijkt ons eigen lichaam een goede ­raadgever. Dit is het terrein van de psycho-energetische therapie.

  Sinds 1988 verzorgt de SIO, School voor Intuïtieve Ontwikkeling uit Hummelo, intuïtieve trainingen. Midden jaren negentig ontstond hieruit de opleiding tot psycho-energetisch therapeut, wat gezien kan worden als een samenkomen van intuïtieve ontwikkelingsmethodieken en aanvullende, ondersteunende technieken die een beroepsgerichter begeleidingsproces beogen. Er wordt mij regelmatig gevraagd wat nu eigenlijk psycho-energetische therapie is en hoe het werkt. Ik verwijs dan naar het woord zelf: ‘psycho’ is verbonden met het psychische leven van de mens en heeft betrekking op de geest en de ziel, de psychische gesteldheid van de mens. De toevoeging ‘energetisch’ duidt op het werken met het energieveld van de mens, de ‘aura’ en de ‘chakra’s’ genoemd. ‘Therapie’ betekent onder andere een methode om iets te verbeteren, en dat is wat de psycho-energetisch therapeut beoogt: een bestaande situatie waarin disbalans of onvrede bestaat, verbeteren. Als psycho-sociale en energetische ondersteuning is deze begeleidingsvorm een veelzijdige complementaire aanvulling binnen de gezondheidszorg. Verbinding tussen ziel en persoonlijkheid De psycho-energetisch therapeut stelt geen diagnoses ­zoals de reguliere arts doet, maar kijkt hoe een fysieke klacht verbonden is met de gemoedsgesteldheid van iemand, omdat de psycho-energetisch therapeut ervan uitgaat dat de reactie van iemand op emoties en gevoelens ook van invloed is op het lichaam. Er is het besef dat elke disbalans in onze eigen aard een losmaken is van de verbinding met de eenheid van het leven en iemands eigen natuur. Dit vereist een mentaliteitsonderzoek van de cliënt dat zich richt op zelfonderzoek, zelfontdekking en zelfbewustwording, want alleen in onszelf is de werkelijke oorsprong van disbalans te vinden. Werkmethode De psycho-energetisch therapeut werkt met intuïtieve ontwikkelingsmethodieken als basis. Dat klinkt voor sommigen mogelijk vaag, maar ze zijn concreet genoeg voor wie dat heeft ervaren en bestudeerd. Belangrijk doel is ruimte te geven voor het persoonlijke proces van de ander, het bespreekbaar en bewust maken van zaken die spelen die van invloed kunnen zijn op iemands welzijn. Afhankelijk van iemands behoefte en keuze worden vragen van cliënten energetisch en counselend onderzocht en begeleid met behulp van ondersteunende ontspannings- en healingoefeningen, adem-aandacht-begeleiding, maar ook het werken met tekeningen. Energetisch, door middel van een aura- en chakra-reading. Deze methode geeft inzicht in iemands karakter, talenten en energiedoorstroming. Door middel van het intuïtief afgestemd zijn op het energieveld van de cliënt verzamelt de psycho-energetisch therapeut informatie die vaak nodig is om te komen tot dieperliggende thema’s die het proces verhelderen. ‘Counselend’ wil zeggen dat de verkregen informatie samen met de cliënt wordt besproken. Dit kan ook samengaan met een tekenopdracht die wordt besproken en in relatie gebracht tot iemands persoonlijke proces. Het idee hierachter is dat men in tekeningen onbewust zelf al de eigen thema’s neerlegt. ‘Counseling’ betekent hier dat de cliënt zelf actief deelneemt aan het inzichtelijk worden van zijn of haar persoonlijke proces. Toegepaste Imaginatie De Toegepaste Imaginatie (T.I.) is in het totale begeleidingsproces een belangrijk instrument. Toegepaste Imaginatie maakt gebruik van het eigen voorstellingsvermogen van de cliënt en de verbinding ervan met het eigen lichaamsgevoel. Ons aangeboren beeldend vermogen is verbonden met emoties en herinneringen. De Toegepaste Imaginatie leert iemand weer te luisteren naar het eigen lichaam en de eigen beeldtaal en herinneringen serieus te nemen.

  Samenvattend
  Intuïtieve ontwikkelingsmethodieken helpen je te leren luisteren naar je eigen gevoel, je eigen inzichten serieus te nemen, jezelf op een constructieve manier centraal durven stellen. Het helende aspect van intuïtieve ontwikkelingsmethodieken is ook verbonden met de groeiende kennis en ervaring van het werken met het energieveld van de mens, omdat het een verbinding schept tussen de materiële en de geestelijke wereld; een thuiskomen in jezelf. De ondersteunende ontspannings- en healingoefeningen en de adem-aandacht-begeleiding zorgen voor een afname van stress, waardoor het immuunsysteem versterkt wordt.
  De cliënt hervindt hierbij niet alleen het contact met het eigen lichaam, maar krijgt zo ook meer inzicht in zijn persoonlijke processen. De psycho-energetisch therapeut probeert altijd ontwikkelingsgericht te begeleiden en streeft naar zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing van de cliënt. Praktijkhoudende psycho-energetisch therapeuten vind je op de website van de vakgroep: www.stichtingopet.nl. Trainingen worden gegeven in Hotel Restaurant Ruimzicht in Zeddam (GLD) en Restaurant De Busjop in Heythuysen (L).

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply