Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
 • Online naar je ziekenhuis

  Vrijwel iedereen regelt bankzaken, verzekeringen en zelfs complete vakanties tegenwoordig op internet. Maar daar hoeft het niet bij op te houden.

  Het Albert Schweitzer ziekenhuis voegt ‘ziekenhuiszaken’ aan dat rijtje toe, met de recent gelanceerde website  www.mijnasz.nl. Voortaan kunnen patiënten van dit ziekenhuis gemakkelijk én veilig terecht in de digitale ziekenhuisomgeving MijnASz. ‘Wij vinden het fijn als mensen nauw betrokken zijn bij hun eigen onderzoek en behandeling’, meldt het ziekenhuis. ‘Het gaat tenslotte om de gezondheid van onze patiënten, waar wij samen met hen aan werken.’

  Rustig nalezen
  De online toegankelijkheid draagt bij aan die betrokkenheid, verwacht het ziekenhuis. ‘Als patiënt van het  Albert Schweitzer ziekenhuis kun je op MijnASz gedeelten van je eigen medisch dossier inzien. Ook is het mogelijk om bloed- en laboratoriumuitslagen te bekijken en de brieven te lezen die de medisch specialist aan de huisarts stuurt. Patiënten kunnen dus achteraf nog eens rustig nalezen wat ze met de arts besproken en afgesproken hebben. En ze kunnen zich daardoor beter voorbereiden op een volgend bezoek aan het spreekuur.’

  Zelf afspraak plannen
  Daarnaast is het mogelijk om via MijnASz een aantal praktische zaken snel te regelen, zoals het zelf inplannen van een polikliniekafspraak na verwijzing door de huisarts. De patiënt kan geplande afspraken en afspraken uit het verleden bekijken en herhaalrecepten aanvragen voor medicijnen die door de medisch specialist zijn voorgeschreven. Ook het invullen van vragenlijsten, bijvoorbeeld voorafgaand aan een operatie, kan voortaan online.

  Veiligheid en privacy
  MijnASz is een beveiligde website die is gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier, waarin alle medische gegevens staan die bij het ziekenhuis bekend zijn. De veiligheid en privacy zijn gewaarborgd, verzekert het ziekenhuis. ‘Het medisch dossier is geheim en de privacy van patiënten is ons veel waard. Daarom gaan wij heel zorgvuldig om met de gegevens. Een van de strenge veiligheidseisen is het inloggen met je DigiD. Om in MijnASz te kunnen, is het hebben van een DigiD met sms-controle dan ook een vereiste.’ Alleen medewerkers van het ziekenhuis die een directe behandelrelatie met de patiënt hebben, kunnen het dossier bekijken. Daarnaast wordt sommige informatie gedeeld met de eigen huisarts of verpleeghuisarts.  Maar andere zorgverleners of organisaties, zoals de bedrijfsarts of zorgverzekeraars, kunnen het dossier niet inzien.

  Allemaal online toegang
  Het Albert Schweitzer ziekenhuis sluit met MijnASz aan op de afspraken die de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid. Het rijk heeft 105 miljoen euro vrijgemaakt voor het ‘Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional’. Dit houdt in dat alle Nederlanders in 2020 digitaal toegang hebben tot hun medische gegevens en hier dan ook echt gebruik van gaan maken.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply