Rate this post
 • Een dag uit het leven van een logopedist
  Rate this post

  Sanne (3 jaar en 4 maanden) huppelt de behandel­kamer in aan de hand van haar moeder. Drie maanden geleden stapte zij voor het eerst binnen, omdat moeder zich ongerust maakte. Sanne praat zo weinig en wordt boos als ze niet begrepen wordt.

  Moeder heeft haar zorgen over de spraakontwikkeling geuit bij de consultatiebureau-arts. Die adviseert om met Sanne naar de logopedist te gaan. Na een intakegesprek met moeder besluit ik een taalonderzoek af te nemen, om te kijken of Sanne voldoende begrijpt van wat tegen haar gezegd wordt en op welke manier zij zelf praat. Uit het onderzoek blijkt dat Sanne moeite heeft met het begrijpen van korte opdrachten en zinnetjes maakt van twee of drie woorden. Door spelenderwijs gerichte opdrachtjes te oefenen – steeds een stapje moeilijker – wordt Sanne meer gericht op de taal en begrijpt ze beter wat er gezegd wordt. Haar woordenschat en taalvaardigheid ontwikkelen, zodat ze zich beter verstaanbaar kan maken, waardoor er minder boze buien zijn.

  Uitspraakprobleem
  Na Sanne komt Emre met zijn moeder binnen. Emre is 4,5 jaar, kan nog niet alle woorden goed uitspreken en spreekt met een luide stem. Moeder kan hem altijd verstaan, maar opa en oma en de buren niet. Nadat goed uitgezocht is welke klanken (letters) Emre niet goed uitspreekt, is er een oefenplan opgesteld. Emre oefent hard, ook thuis samen met zijn moeder. Moeder vertelt vandaag dat de buurvrouw heeft gezegd dat ze Emre zoveel beter kan verstaan. Emre praat thuis Turks, en ook in die taal is hij nu beter te verstaan. De harde stem is nog wel eens een probleem, en moeder hoopt dat daar ook aan gewerkt kan worden. Hoewel ze het eerst niet zo eens was met de juf van Emre, is ze nu blij dat ze toch de stap heeft gezet om naar de logopedist te gaan.

  Kauwprobleem
  Nadat Emre is vertrokken, stap ik in de auto om naar Dylan te gaan. Dylan is nog maar 10 maanden oud. De huisarts heeft hem naar logopedie verwezen, omdat Dylan niet goed kan kauwen en daardoor niet voldoende gevarieerde voeding binnen krijgt. De moeder van Dylan is veel tijd kwijt aan het voeden van Dylan: hij drinkt langzaam en houdt de fles nog niet zelf vast. Daarnaast probeert ze van alles aan te bieden, maar het frustreert haar dat het Dylan niet lukt om het op te eten. Vandaag oefenen we het kauwen door kleine stukjes brood aan te bieden aan de zijkant tussen zijn kaakjes. Het lijkt dat Dylan het begint te begrijpen, en moeder kan zich wat meer ontspannen.

  Heeft u na het lezen van dit stukje het idee dat uw kind baat zou kunnen hebben bij logopedie, neem dan gerust contact op. Logopedie wordt ook in 2015 vergoed vanuit de basisverzekering.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply