Rate this post
 • Ieder kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen
  Rate this post

  Een kind dat vastloopt in zijn ontwikkeling, om welke reden dan ook, weet vaak wel wanneer het niet goed gaat of wat hij lastig vindt of nog niet goed kan. Maar wat er voor nodig is om een positieve verandering aan te brengen en het anders te kunnen doen, weet men soms niet. En dan is het fijn als er een sensitieve coach met het kind en het netwerk meekijkt, er met het kind een betekenis aan kan geven en handvatten aan kan reiken. Ieder kind is immers uniek en verdient maatwerk.

  Jolanda Riedijk van Sensitief Coachen begrijpt dat opvoeden soms moeilijk kan zijn in deze veeleisende maatschappij. En dat er ook veel gevraagd wordt van de leerkrachten binnen het Passend Onderwijs en de differentiaties die dit met zich meebrengt. Als een kind kampt met een gedrags- of leerstoornis of een ontwikkelingsprobleem, dan is men geneigd om alleen naar het kind te kijken. Wij kijken breder en werken vanuit de dynamische driehoek: kind, ouders en leerkracht. We coachen hen op bewustwording van hun eigen gedrag en dat van de ander. Het is belangrijk dat ouders en leerkrachten de verandering in de ontwikkeling van het kind kunnen waarnemen en daarop kunnen aansluiten. Dan kan er wezenlijks iets in de situatie of de ontwikkeling van het kind veranderen en krijgt het kind de kans zich optimaal te ontwikkelen.

  Vanuit het hart
  Bij Sensitief Coachen werken bevlogen professionals die vanuit hun hart werken met veel liefde voor het kind. Iedere professional is zelf sensitief ingesteld en kan goed aansluiten en zich afstemmen op de ontwikkelings- of onderwijsbehoeften van het kind. En dat werkt, want kinderen voelen de positieve intentie die je hebt en voelen zich gezien, gehoord en serieus genomen. Daardoor stellen ze zich gemakkelijker open en dat is een mooie start van een samenwerking. Jolanda: ‘We werken onder andere op basisscholen, het voortgezet onderwijs en het MBO en merken dat er steeds meer interesse is voor onze vorm van begeleiding. Men ervaart dat het werkt. We bieden tevens coaching en trainingen aan ouders en professionals, zodat zij onder meer hun pedagogische sensitiviteit kunnen versterken.’

  Meewandelen en loslaten
  Jolanda benadrukt dat het kind bij hen centraal staat: ‘Wij werken in het belang van het kind met als doel dat het kind het beste uit zichzelf kan halen en steeds meer zelfvertrouwen krijgt en zelfstandiger wordt. We wandelen mee, ondersteunen het kind om weer in zijn eigen kracht te staan en laten het dan weer stapsgewijs los. Veel ouders vinden het soms spannend als we de kinderen weer loslaten. Ze hebben dan soms de angst dat het kind zal terugvallen; dat het niet zonder ons kan. Dat kan komen door oude patronen of overtuigingen waar men nog in zit. Dit kan juist remmend werken op de ontwikkeling van het kind. Juist als je het kind vertrouwen geeft dat hij het weer op eigen kracht kan, zal het kind groeien en het mooiste van zichzelf laten zien.’

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply