4/4 - (1 stemmen)
 • ‘Persoonlijke asistent’ bij polsbreuken
  4/4 - (1 stemmen)

  Een simpele val op je uitgestrekte arm na een struikelpartij, aanrijdingen in het verkeer, sportletsel of valpartijen met de e-bike: dit zijn de meest voorkomende oorzaken van een polsbreuk. Jaarlijks hebben zo’n 50.000 mensen hiermee te maken. In Franciscus Gasthuis & Vlietland worden per jaar tussen de 700 en 800 patiënten met een polsbreuk behandeld, waarvan 25% moet worden geopereerd.

  Traumachirurg Jesse van Buijtenen: ‘Uiteraard hangen deze grote aantallen ook nauw samen met een eventuele koude winter waarbij geschaatst kan worden. Dan lopen de aantallen snel op, zoals ook afgelopen jaar. We hebben toen 134 patiënten met polsbreuken in een weekend behandeld die gevallen waren door de gladheid. Bij jonge kinderen komt een polsbreuk het meeste voor door een val uit een speeltoestel of tijdens het spelen. Bij volwassenen zijn het vaak jongeren die ten val komen tijdens het sporten of een verkeersongeval. Maar de grootste groep patiënten met polsbreuken zien we onder de 60+’ers. Dit zijn vaak vrouwen met osteoporose, oftewel botontkalking, die bij een simpele val hun pols breken.’

  Gips of operatie?
  Bij volwassenen kan gelukkig 75% van de polsbreuken worden behandeld met gips. In 25% van de gevallen moet de breuk worden geopereerd, omdat de botdelen (te veel) verplaatst zijn of niet stevig blijken. Tijdens de operatie wordt de breuk gezet en zorgt een speciaal vormgegeven polsplaatje ervoor dat alles op zijn plek blijft. Hierdoor kunnen patiënten direct, en zonder gips, oefenen terwijl de breuk geneest. Om patiënten nog beter te begeleiden naar een goed herstel, is een thuismeten-app ontwikkeld.

  Persoonlijke assistent
  Jesse: ‘In deze app kan de patiënt bijvoorbeeld thuis zijn pijnscore meten en aan ons doorgeven. Ook worden tips en adviezen rondom de operatie gegeven en worden vragen van de patiënt beantwoord. Onze ‘Telenurses’ kijken ook mee. Deze verpleegkundigen houden een oogje in het zeil en springen in wanneer de patiënt problemen heeft.’
  Astrid van Dooremalen-Ham, teammanager Traumatologie / Gipskamer: ‘Als een patiënt een afspraak op de polikliniek heeft, krijgt die vaak veel informatie tegelijk. Die wordt niet altijd onthouden of begrepen. Met de app bieden wij deze patiëntengroep een betere informatievoorziening op het juiste moment. Dit geeft meer zelfvertrouwen in de behandeling en het herstel, en zorgt ervoor dat patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis hoeven. De app is een soort ‘persoonlijke assistent’, die dag en nacht voor ze klaarstaat en ze helpt tijdens de revalidatie.’

  Nieuwe erkenningen voor Franciscus Gasthuis & Vlietland
  Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft 2 nieuwe topklinische erkenningen toegekend gekregen van de vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) voor het Franciscus Obesitas Centrum en voor het expertisecentrum Neonatale luchtwegproblematiek en infecties. Met deze erkenningen erbij heeft Franciscus nu in totaal 6 topklinische expertisecentra voor de behandeling van hooggespecialiseerde en acute zorg en met focus op onderzoek en opleiden.

  Bariarisch chirurg Martin Dunkelgrün, tevens medisch manager van het Obesitas Centrum: ‘Dankzij de erkenning weten inwoners van onze regio dat het centrum kwaliteit levert op het gebied van obesitaszorg, en dat er continu gewerkt wordt aan de verbetering daarvan. Dat gebeurt niet alleen door scholing en educatie, maar ook doordat we voortdurend bezig zijn met nieuwe onderzoeken en innovaties, zoals thuismonitoring van patiënten.’
  Sinds kort is het Obesitas Centrum gevestigd op één locatie. ‘Dat biedt allerlei voordelen. Voor de patiënt betekent het dat die snel weet waar die moet zijn, en voor de verschillende specialisten betekent het dat ze patiënten optimaal kunnen begeleiden, omdat de lijnen kort zijn. Bij obesitaszorg komen namelijk verschillende specialisten samen, zoals een bariatrisch chirurg, een diëtist en een psycholoog.’
  Martin is blij met de erkenning: ‘De aanvraag ervan was veel werk, maar dat de erkenning er dan toch is gekomen is, in deze lastige coronatijd, een mooi steuntje in de rug voor het hele team!’

  ‘Kroon op het werk’
  Kinderarts Gerdien Tramper is enthousiast over de erkenning voor het expertisecentrum: ‘Dat is toch een kroon op ons werk, omdat het een blijk van waardering is voor datgene wat we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd.’
  Het exertisecentrum houdt zich onder andere bezig met het geven van professionele zorg aan te vroeg geboren baby’s. Gerdien: ‘Veel van deze baby’s hebben in hun eerste levensjaar last van terugkomende luchtweginfecties; soms met een heropname in het ziekenhuis tot gevolg. Daar willen we wat aan doen.’
  Onderdeel van het expertisecentrum is Het Kleine Helden Huis, dat in 2018 is opgericht door Angelique Haringsma. ‘Dit heeft een unieke setting, namelijk buiten het ziekenhuis. Het is een soort ‘huiskamerpolikliniek’ waar veel specialismen samenkomen en waar de beste zorg voor de baby’s gegeven wordt. Het is een mooi concept, en daarin onderscheiden we ons van andere ziekenhuizen.’

  Topklinische zorg in STZ-ziekenhuizen
  De vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen toetst de kwaliteit van hooggespecialiseerde en complexe zorgfuncties, ‘topklinische zorg’ genoemd, binnen de 26 topklinische ziekenhuizen op verschillende inhoudelijke, kwalitatieve criteria. Deze criteria zijn onder andere de aard van het ziektebeeld, gespecialiseerde diagnostiek, bijzondere behandeling en multidisciplinaire aanpak. Binnen de topklinische opleidingsziekenhuizen kent het zorgpad een grote verwevenheid tussen patiëntenzorg, opleiding en onderzoek.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply