Rate this post
 • Praktische oefeningen en hulp
  Rate this post

  Onze praktijk Cool Kinds Kinderfysiotherapie in Gouda bestaat al enkele jaren en bestaat uit drie ervaren therapeuten. Alle kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen bij ons terecht wanneer er iets mis is met hun motoriek of hun fysieke houding, of wanneer zij anderszins in hun ontwikkeling wat achter lopen. Het specialisme van Cool Kids Kinderfysiotherapie ligt vooral bij kinderen die moeilijkheden ondervinden bij de sensorische informatieverwerking en motorische coördinatieproblemen hebben (DCD en dyspraxie).

  ‘Sensorische informatieverwerking’: wat is dat precies? Informatie komt binnen via allerlei zintuigen (geluid, licht, tast, reuk, smaak en evenwichtsorgaan). In sommige gevallen kan dat voor een kind soms te veel van het goede zijn of andere keren weer te weinig. Een gevolg daarvan is dat kinderen daar gedragsmatig voor hun omgeving vreemd op reageren. Ze worden dan bijvoorbeeld heel druk, ervaren sommige prikkels als heel pijnlijk, reageren soms heftig op geluid of zijn in andere gevallen weer snel afgeleid. Ook komt het voor dat kinderen helemaal niet reageren als ze worden geroepen, of niet in de gaten hebben wanneer ze heel erg vies zijn, enzovoort. Sommige kinderen kunnen slecht functioneren in een prikkelrijke omgeving. Voorbeelden hiervan die we zijn tegengekomen, zijn slecht eetgedrag, moeite met slapen, bepaalde kleding niet willen dragen, het soms vertonen van zeer heftige reacties, nagels niet willen laten knippen, niet vies willen worden en haren niet willen laten wassen. In sommige gevallen vertonen kinderen ook leerstoornissen. Onze patiëntjes worden door deze problemen vaak buitenbeentjes en zijn daardoor niet altijd even gelukkig.
  Nadat we bij deze kinderen de problemen goed in kaart hebben gebracht, bieden we hen praktische oefeningen aan waarmee ze hun problemen beter kunnen hanteren. We begeleiden ze in een vervolgtraject en adviseren daarbij dan tevens ouders, en zo nodig ook onderwijskrachten.

  DCD en dyspraxie
  Kinderen met DCD zijn meer dan gemiddeld onhandig. Deze onhandigheid kan zich uiten bij fijne en grove motoriek (ze struikelen vaak, laten vaak dingen vallen enzovoort). Een bijzondere vorm van DCD is dyspraxie. Kinderen hebben dan moeite met het doelgericht uitvoeren van een handeling, bij het plannen van een handeling of bij bedenken van een handeling. Deze kinderen kunnen vaak ook niet goed uit de voeten met oefeningen in het ruimtelijke vlak. Ook bij deze kinderen gaan we na waar het probleem precies vandaan komt en bieden we praktische oefeningen aan. Ouders en ook weer zo nodig leerkrachten geven we advies en tips hoe in de dagelijkse praktijk de problematiek te hanteren.
  Bovenbeschreven gedrag komen we vaak tegen bij kinderen bij wie ook al sprake is van autisme / PDD-NOS of AD(H)D.

  Ontwikkelingsstoornissen
  Bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen proberen we met doelgerichte therapieën motoriek, handelen en geestelijke ontwikkeling weer met elkaar in balans te brengen.

  Overige problemen
  Ten slotte biedt onze praktijk verder fysiotherapeutische hulp bij een breed scala van problemen, zoals houdingsproblemen (voorkeurshoudingen bij baby’s bijvoorbeeld), zindelijk worden, astma, motorische problemen en somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK).

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply