Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
Rate this post
 • Stress komt nooit alleen…
  Rate this post

  Er zijn verschillende fasen in het leven waarin er zich stressvolle momenten, relaties en/of andere stressvolle situaties kunnen voordoen. Bijvoorbeeld verhuizen, overlijden, scheiding, werk, conflicten, geheimen, trauma en pesten. Zowel op individueel als op partnerrelatie of gezinsvlak kan dit zorgen voor stressreacties en/of chronische stress.

  Iedereen heeft een eigen manier van reageren op en het ervaren / beleven van stressvolle situaties, en toch zijn er ook overeenkomsten. Zowel lichamelijk als psychisch raakt iemand in een overlevingsstand. Het reageren op stress kan invloed hebben op de omgeving; individueel, in partnerrelaties, gezinsrelaties en andere gebieden zoals werk, vriendschappen enzovoort. Er is altijd een relatie tussen jezelf, de stressreactie en beleving en de ander. Door te onderzoeken wat deze stress betekent, hoe zich dit vertaalt naar je omgeving, je relaties en hoe je hier zelf mee kunt omgaan, maar ook steun kan ontvangen vanuit je omgeving, kan er een ander evenwicht ontstaan waarin stress anders wordt ervaren en zelfs kan stoppen. Hierdoor kunnen burn-outklachten tijdig worden herkend en erkend, en hoeft het niet zover te komen.

  Systeemtherapie
  In systeemtherapie komen alle eerdergenoemde thema’s aan bod. Het eerste deel van de term ‘systeemtherapie’ geeft het al aan: als individu staan we altijd in relatie tot onze omgeving. De therapie is dan ook gericht op relaties tussen jezelf en de ander, de omgeving. Dit kan op individueel niveau, op partnerrelatie- en gezinsniveau.

  Individueel therapietraject
  Marieke Beemsterboer onderzoekt en inventariseert tijdens de therapie de klachten rondom stress en de betekenis en invloed van deze relaties, mogelijk gerelateerd aan de klachten rondom stress, stressreacties en/of burn-out. Er ontstaat een hulpvraag, een veranderwens, die vanuit een breder perspectief behandeld wordt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om tijdens de therapie andere relaties te betrekken vanuit een individueel therapietraject. Er kan ook meteen gestart worden met een partnerrelatie of gezinstherapietraject. Gedurende het therapietraject zal er, naast het voeren van gesprekken, ook gewerkt worden door middel van praktische oefeningen en opdrachten. De exacte invulling hiervan wordt persoonlijk afgestemd, zodat het aanbod zoveel mogelijk aansluit bij de wens, maar ook de hulpvraag. Er wordt uitgegaan van wat wel werkt, wat aansluit bij mogelijkheden en krachten. Het therapietraject bestaat gemiddeld uit 8-10 sessies, die wekelijks tot tweewekelijks plaatsvinden.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply