Rate this post
 • Alles onder één dak
  Rate this post

  Kinderpraktijk Sam-Sam bestaat uit een kinderfysiotherapie-, logopedie- en ergotherapiepraktijk. Wanneer je kind op meerdere gebieden hulp nodig heeft, vind je dat bij Sam-Sam allemaal onder één dak.

  Kinderfysiotherapie is een specialisatie van fysiotherapie en is gericht op het motorisch functioneren van kinderen. Er wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling van het kind en naar eventuele afwijkingen of vertragingen daarvan. Ook wordt er bepaald welke gevolgen de motorische beperkingen voor het kind kunnen hebben. Bij Kinderpraktijk Sam-Sam werken uitsluitend gespecialiseerde kinderfysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten in opleiding. De te behandelen problematiek varieert van huilbaby’s, voorkeurshouding en hoofdpijnklachten tot ademhalingsproblematiek, jeugdreuma en concentratieproblemen.

  Communicatie is basisbehoefte
  Wanneer er bij het kind bijvoorbeeld sprake is van eet- of drinkproblematiek, spraaktaalproblematiek of afwijkend mondgedrag, kan een bezoek aan de logopedist uitkomst bieden. Communicatie is voor ieder mens een basisbehoefte en onze spraak is daar een belangrijk hulpmiddel bij. Er kunnen echter allerlei oorzaken zijn waardoor bij een kind de ontwikkeling van spraak en taal traag op gang komt of zelfs stagneert. Omdat het kind hierdoor wordt beperkt in zijn communicatie met anderen, is het belangrijk dat deze problemen zo adequaat en vroeg mogelijk worden behandeld.
  Bij kinderpraktijk Sam Sam werken logopedisten met gespecialiseerde kennis op het gebied van jonge kinderen, eet- en drinkproblematiek en kinderen met autisme of een verstandelijke beperking.

  Dagelijks functioneren
  Kinderergotherapie is, net als fysiotherapie en logopedie, paramedische zorg. Kinderergotherapie helpt kinderen die in hun dagelijks functioneren beperkt worden. Een kinderergotherapeut werkt met kinderen die problemen ervaren bij het uitvoeren van praktische handelingen thuis en op school en heeft als doel om de zelfredzaamheid van het kind te vergroten. Dit kunnen simpele handelingen zijn als aankleden, knippen en schrijven, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen. Het werkterrein van de kinderergotherapeut is groot. De kinderergotherapeut van Sam-Sam beschikt over specialistische kennis en affiniteit voor het behandelen van kinderen met onder andere verstandelijke beperkingen, neurologische aandoeningen, autisme, maar ook hoogbegaafdheid en aandachts- en concentratieproblemen.

  Complexe zorgvragen
  Bij een complexe zorgvraag is het noodzakelijk goed om in kaart te brengen welke problemen aan de orde zijn. Hiervoor is het van belang dat het kind vanuit verschillende disciplines wordt onderzocht. Op basis van deze onderzoeksgegevens kan een duidelijke diagnose worden gesteld, waarna het mogelijk is een adequaat behandelplan op te stellen.

  Bel voor informatie rechtstreeks met kinderfysiotherapie (0299-478078), kinderlogopedie (0299-642201) en/of kinderergotherapie (0299-422922).

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply