Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
4/4 - (1 stemmen)
 • Als je jeugdervaring je blijft achtervolgen…
  4/4 - (1 stemmen)

  Heb je vaak te maken met stress? Heb je een onbestemd gevoel dat er iets niet klopt of heb je last van negatieve gevoelens? Dan kan het zijn dat je als kind niet goed genoeg gehecht bent. Gelukkig kunnen die gevoelens omgebogen worden, zodat je vrijer in het leven komt te staan. 

  Integratief psychotherapeut Sypke Visser: ‘Behoorlijk wat mensen hebben te maken met ‘vroegkinderlijke chronische traumatisering’. Dat is een nieuwere term voor wat beter bekend is als ‘KOPP-kind’, waarbij de letters staan voor ‘Kind van Ouder(s) met Psychische Problemen’. Het gaat hierbij om volwassenen die weliswaar gewoon functioneren in de maatschappij, maar die zich vroeg in hun ontwikkeling emotioneel aangepast hebben aan één van de ouders of aan beide ouders. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er in het gezin veel ruzies zijn geweest. Dat gedrag van vroeger was toen nuttig, maar blijft in het volwassen leven voortduren, ook al is dat niet meer nodig. Ze hebben als het ware altijd hun ‘ouders op de schouders’.’

  Geen veilige hechting

  ‘Kenmerkend bij vroegkinderlijke chronische traumatisering is dat één van beide ouders of beide ouders niet voor een veilige hechting met hun kind hebben kunnen zorgen. Het kind heeft dan te weinig emotionele ondersteuning gekregen, en dat kan bij het kind later (ook als volwassene) nog ongewenste effecten hebben. Het is bijvoorbeeld erg prestatiegericht, wat kan leiden tot stress of zelfs een burn-out, of het is achterdochtig. Deze mensen spelen als het ware onbewust dagelijks een bepaalde rol, en dat kost hen veel energie. Deze problematiek komt voor in alle lagen van de bevolking en in alle leeftijdsgroepen.’

  Bewustzijn vergroten

  ‘Vanuit mijn eigen ervaring met deze problematiek help ik nu anderen, en wel via de weg van het ervaren. Ik stel dan vragen als ‘Zijn er delen in je gevoelsleven die je liever uit de weg gaat? of ‘Hoe voel je je letterlijk in je vel zitten?’ Mijn cliënten hebben last van gekwetste gevoelens. Vaak betreft het niet geuite boosheid of verdriet. Het is dan belangrijk om in veiligheid dit te leren uiten en het bewustzijn daarover te vergroten. Dat kan best confronterend zijn, maar resulteert geleidelijk in meer vertrouwen in zichzelf, waardoor gevoelens en gedrag kunnen veranderen. Ik volg de ervaring van de individuele cliënt en werk integratief, dat wil zeggen; niet met een vaste methode. Als de cliënt op een positieve manier naar zichzelf als kind kan gaan kijken en er vriendelijk voor leert zijn kan die in het vervolg vrijer leven!’

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply