Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
 • Autisme, ADHD of bijzonder slim?

  Een kind dat al sneller leert over -specifieke onder-werpen of al op 3-jarige leeftijd boekjes leest? Een kind met specifieke interesses die ook nog eens lekker eigenwijs is of in zichzelf gekeerd? Een kind dat moeite heeft met sociale vaardigheden? Voor sommige ouders, leerkrachten of klasgenoten een lastig fenomeen!

  Paula Zandstra, zorgmanager en autismebegeleider bij Stichting Klimkoord: ‘Hoogbegaafdheid en autisme komen regelmatig ook samen voor en dat is niet altijd een gemakkelijke combinatie. Er wordt nogal eens veel aandacht gegeven aan kennis of aan gedragsproblemen of sociale onhandigheid. Of dat nu komt omdat een kind anders denkt, slimmer is, sociale situaties niet kan overzien of gewoonweg de wereld anders benadert, is soms de grote vraag. Een nog belangrijkere vraag is ‘Hoe halen we de talenten naar boven?’ Mijn antwoord is: ‘Leer te luisteren naar kinderen!”

  Paula: ‘Een aantal zorgverleners binnen Stichting Klimkoord is gespecialiseerd in autisme en ADHD in combinatie met een hoge intelligentie. Stichting Klimkoord is een koepelorganisatie van zelfstandigen en biedt begeleiding thuis en op school. Voor schooluitvallers met hoogbegaafdheid is er een specifiek aanbod, dat momenteel als ‘proeftuin’ draait in ‘s-Gravenzande.’

  Tips voor ouders:
  Geef voldoende uitdaging
  Het luisteren naar de achterliggende behoeften en positieve bedoelingen kan verhelderend zijn. Ook het voldoende uitdaging bieden en anders benaderen van kinderen kan een omslag geven in hun gedrag en zelfverzekerdheid. Belangrijk is vooral ook dat kinderen al vroeg leren om te leren en werkjes te herhalen en dat is erg moeilijk als het werk als ‘eentonig en saai’ gezien wordt. Een uitdaging voor leerkrachten en remedial teachers op scholen dus.

  Let op signalen
  Ook het goed letten op zichtbare nonverbale signalen is belangrijk om door te krijgen wat uitdagend genoeg is, wat te lastig en wat te gemakkelijk. Als je daarop let, is het verrassend om te ontdekken wat een kind vertelt. Laat eventueel iemand specifiek observeren! Maar let ook op waar een kind wel of juist niet wat over zegt.

  Verrijken is prima, maar vergeet de gesprekjes niet!
  Doortesten en het verrijken van leerstof is prima, maar ook het voeren van aparte gesprekjes op het niveau van een kind maakt juist dat ze gaan aangeven wat ze denken, hoe ze denken en wat ze nodig hebben om te leren. Vergeet dus niet te gaan praten en vooral te gaan luisteren naar kinderen!

  Geef structuur
  Als er de neiging is om over veel bijzaken ook na te denken of overprikkeld te raken, is het de kunst om dit in enige mate te begrenzen. Dat lukt vaak goed door structuur te bieden. Helder aangeven wat gedaan moet worden in welke volgorde en vooral laten weten wat iemand kan doen als iets ‘af’ is!

  Accepteer dat het opvoeden pittig is en vraag tijdig hulp waar nodig
  De manier van opvoeden verloopt niet altijd zoals verwacht. Er is vaak meer discussie en er is soms lastig en dwars gedrag of een enorme emotionele gevoeligheid. Maar er zijn ook enorm talentrijke momenten die lastig te delen zijn met anderen. Zoek contacten die dit ook meemaken en begrijpen en/of ondersteuning van een professional. Samen sta je sterk!

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply