Rate this post
 • De beste geboortezorg
  Rate this post

  In Almere werken (vrijgevestigde) verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgorganisaties, kinderartsen en Jeugdgezondheidszorg sinds kort intensief samen om te komen tot één samenhangend aanbod van geboortezorg: het verloskundig samenwerkingsverband (VSV). Het doel is tot de best mogelijke zorg te komen rond zwangerschap en geboorte. Uniek is dat binnen het VSV alle zwangeren worden besproken, zodat iedere zwangere de beste begeleiding krijgt met instemming van alle zorgverleners.

  Vanaf oktober worden alle zwangere vrouwen in Almere uitgenodigd voor een eerste uitgebreide controle. Deze controle bestaat uit een echo, een gesprek met de verloskundige en een gesprek met de gynaecoloog. Het gaat hierbij om ongeveer 2400 vrouwen per jaar. Almere is de eerste plek in Nederland waar op deze schaal zo intensief wordt samengewerkt.

  Zorg op maat
  Gynaecoloog Annemieke Lub: ‘Doordat we alle zwangeren in een vroegtijdig stadium zien en er een intensieve samenwerking en uitwisseling van informatie is tussen zorgverleners in de gezondheidscentra en het ziekenhuis, kunnen we tijdig zorg op maat aanbieden. We verwachten hiermee op termijn babysterfte en complicaties in de zwangerschap aanzienlijk te kunnen verminderen. Dat is goed nieuws voor moeder en kind.’

  Team
  Verloskundige Angela Klaassen: ‘Voor zwangeren is dit een nieuwe aanpak. In de oude situatie komen zij bij ongeveer 8 weken zwangerschap bij een verloskundige die hen begeleidt en bij te verwachten complicaties overdraagt aan een gynaecoloog. In de nieuwe situatie worden alle zwangeren gezien en besproken door een team van verloskundigen en gynaecologen. Dan wordt duidelijk of er mogelijke problemen te verwachten zijn en of de zwangere voortaan wordt begeleid door een verloskundige of door een gynaecoloog. De meeste zwangeren vinden het prettig dat al bij de eerste controle zo uitgebreid met hen wordt gesproken.’

  Huisbezoek
  Kraamzorgmanager Ilja van Breenen: ‘In de 34e week van de zwangerschap vindt er een huisbezoek plaats. De kraamzorgconsulente geeft tijdens het huisbezoek uitleg over de mogelijkheden rondom kraamzorg. Daarnaast kijkt zij samen met de zwangere welke zorg en ondersteuning er nodig is voor de zwangere en haar gezin en stemt dit af met de verloskundige zorgverlener. Zwangeren geven aan dat het prettig is dat zo de kraamzorg en de verloskundige zorgverlener beiden goed op de hoogte zijn van haar wensen en zorgvraag.’

  Zorg altijd dicht bij huis
  Het VSV blijft de verloskundige zorg en begeleiding tijdens de zwangerschap zo dicht mogelijk bij de patiënt aanbieden op de bekende locaties van Zorggroep Almere (Verloskundigenpraktijk Almere Buiten, Verloskundigenpraktijk Parkwijk / Castrovalva, Verloskundigenpraktijk Almere Stad / Haven / Poort, Verloskundigenpraktijk Perspectief), Verloskundigen “De Eerste Stap” en Verloskundigenpraktijk Het Geboorte-Atelier.

  Daarnaast bundelen de gynaecologen, de verloskundigen, echoscopisten, en kinderartsen van het Flevoziekenhuis, diverse kraamzorgorganisaties (De Kraamvogel, De Waarden, Zin Kraamzorg) en de Jeugdgezondheidszorg van Zorggroep Almere hun krachten in het Verloskundige Samenwerkingsverband (VSV). Daarmee staat het VSV altijd garant voor de beste zorg dicht bij huis. Of je nu thuis bevalt of in het ziekenhuis.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply