Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
Rate this post
  • De voordelen van kinderopvang
    Rate this post

    Goede kinderopvang is een verrijking voor het kind. Kinderopvang draagt positief bij aan de ontwikkeling van kinderen.

    Goede kinderopvang heeft veel extra’s te bieden. Kinderen krijgen er de mogelijkheid om sociale ervaringen en vaardigheden op te doen, zoals vriendschappen opbouwen, samen spelen en delen, rekening houden met anderen en kennismaken met verschillende waarden en normen. Kinderen leren door imitatie. Ze zijn meer geneigd om andere kinderen te imiteren dan volwassenen. Op de opvang zien peuters anderen op het potje gaan, zichzelf aankleden of netjes aan tafel zitten. Dat gaan ze zelf ook doen. Voorlezen, liedjes zingen, vertellen wat je op je brood wilt eten, spelletjes doen en met elkaar spelen: al deze activiteiten en bezigheden ­bevorderen de taalontwikkeling van kinderen op de opvang. Buiten leren ze van de natuur, in liedjes ­bijvoorbeeld de dagen van de week, knutselthema’s maakt ze bewust van de seizoenen en feestdagen en door spelletjes leren ze tellen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in achterstandsituaties die op goede kinderopvang ­hebben gezeten, het beter doen op school. Ze gaan minder vaak naar het speciaal onderwijs en hebben minder gedrags­problemen. Voor kinderen met een taalachterstand werken we met voor- en vroegschoolse programma’s. Werkende ouders krijgen al gauw driekwart van de kosten van de belasting terug (kinderopvangtoeslag). Alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar die nu niet naar de opvang gaan en waarvan de ouders geen kindertoeslag krijgen, krijgen een plek aangeboden die wordt betaald door de gemeente. Het gaat om twee dagdelen gemiddeld per week. ­Kinderopvang De Basis verzorgt ­buitenschoolse opvang in Bakkeveen en kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang in Zevenhuizen.

    Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply