Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
 • Een mooie plek voor onze kinderen

  Onderwijs en opvang kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. Integendeel: zij kunnen elkaar juist versterken en verrijken op allerlei gebied. Van samen werken naar samenwerken!

  Het IKC (Integraal Kindcentrum) is zo’n samenwerkingsverband. De term IKC wordt al geruime tijd gebruikt in de wereld van onderwijs, kinderopvang en gemeenten. Bij de laatste vooral waar het gaat om een visie op onderwijs en onderwijshuisvesting. In de praktijk blijkt dat écht samenwerken echter niet zo eenvoudig is als het lijkt. Echte samenwerking vraagt om draagvlak en draagkracht van alle betrokkenen. Dit wordt gerealiseerd door alle krachten te bundelen en vol in te zetten op de ontwikkeling in de praktijk. Samen op weg naar een goede voorziening voor kinderen, daar doen alle partijen het voor!

  Doorgaande lijn
  Hoe mooi is het om samen mooie plekken te maken in de wijken waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen voor opvang en onderwijs. Eén pedagogische omgeving waarin opvang, onderwijs en waar nodig zorg, in samenhang wordt aangeboden. Spelen, leren, sporten, muziek en creativiteit onder één dak. De buitenschoolse opvanglocaties van Vlietkinderen zijn nadrukkelijk verbonden met de basisschool. Peuteropvang (speelzaal) en de dagopvang werken ook steeds intensiever samen met de basisscholen. En dat is mooi! Zo ontstaat er een ‘doorgaande lijn’. Tenslotte gaat het alle partijen om die kinderen van 0 tot 13 jaar en hun ouders. Voor hen is een goede, veilige en vertrouwde plek een basisbehoefte om te zich te ontplooien, te kunnen ontwikkelen en te leren. Voor ouders is het een belangrijke voorwaarde om te weten dat hun kids op een goede plek zijn zodat zij met een gerust hart kunnen werken of studeren.

  Nieuwbouw
  Vooral waar je nieuw gaat bouwen, kun je het IKC goed vormgeven. Onderwijs en opvang als kernpartners onder één dak. Een efficiencyslag ook; je kunt veel efficiënter bouwen als je beide functies combineert. Tenslotte gaat het voor een groot deel om kinderen in dezelfde leeftijdsgroep. Je kunt ruimtes delen en elkaars faciliteiten gebruiken. Vooral na schooltijd, tijdens studiedagen en in de vakantieweken als de scholen gesloten zijn.

  It takes a village…
  En wat vinden ouders nu eigenlijk van het IKC? Deze vraag legt Vlietkinderen regelmatig voor aan de oudercommissies en medezeggenschapsraden. Natuurlijk vinden ouders dit een belangrijke en interessante ontwikkeling. Maar, ouders zijn vooral heel blij als de professionals die zich allemaal bezighouden met hun kinderen, het samen goed kunnen vinden, afstemmen, overleggen en doen wat er nodig is om kinderen zich optimaal te laten ontplooien … En dat is precies waar een kindcentrum voor staat. Een oud Afrikaans spreekwoord zegt: ‘It takes a village to raise a child’. Alles rondom het kind levert een bijdrage aan zijn of haar ontwikkeling en vorming. Dus IKC, een goed idee!

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply