Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
 • Eetstoornissen zijn levensbedreigend!

  Alhoewel er de laatste jaren gelukkig een beetje verandering in lijkt te komen, wordt de heden­daagse mode meestal gepresenteerd door superslanke modellen. Het is dan ook geen wonder dat dit het ideaalbeeld is van veel jonge meisjes en vrouwen. Zo horen ze er blijkbaar uit te zien. In de praktijk blijkt dat idee een prima ­voedingsbodem voor een eetstoornis te zijn. Vooral wanneer er ook nog een onverwerkt trauma, erfelijke aanleg en perfectionisme in het spel zijn.

  ‘Een eetstoornis is een psychische stoornis met ernstige lichamelijke gevolgen’, legt Ali Burgers, Psychomotorisch Therapeut, uit. ‘Het is een ziekte die in je hoofd, lijf én je hart gaat zitten. Eetstoornissen hebben zelfs het hoogste sterftecijfer onder de psychiatrische stoornissen. Van anorexia nervosa is het vaak wel bekend dat deze patiënten zich letterlijk dood kunnen hongeren omdat ze niet uit de ziekte kunnen komen. Maar boulimia nervosa is misschien nog wel gevaarlijker. Door het vele braken en laxeren, is de kans groot dat er een kaliumtekort optreedt wat hartfalen kan veroorzaken.’

  Toegankelijk
  Veel patiënten vinden hun weg naar Ali’s Centrum voor Lichaamstaal in plaats van een reguliere GGZ-instelling. Een eetstoornis ontwricht je dagelijks leven, je studie, je baan, je sociale leven. Naast het verstoorde eetgedrag is een kernprobleem het zeer negatieve lichaamsbeeld. De negatieve overtuigingen over jezelf en je lichaam ondermijnen je zelfvertrouwen. De keuze om zich aan te melden bij het Centrum voor Lichaamstaal heeft te maken met de fase waarin iemand zich bevindt. Er kan sprake zijn van Ontkenning of Voorzichtige Erkenning. Daadwerkelijk Hulp willen, of de behandeling kan ingezet worden als Nazorg na een klinische opname. Als de eetstoornis echter te ernstig is om ambulant te behandelen in het CLT, dan vindt een doorverwijzing plaats.
  In eerste instantie heeft de therapie kans van slagen, als de patiënt zich veilig voelt en nog niet meteen openheid buiten de therapie hoeft te geven. Werken aan motivatie en erkenning is de eerste stap op weg naar verbetering. Vanuit de Psychomotorische Therapie (PMT), binnen het Centrum voor Lichaamstaal, worden ervarings­gerichte oefeningen aangeboden, om de last te laten ervaren. Dit geeft inzicht in de oorzaak. Want er is, naast de schaamte en de schuld over het verstoorde eetgedrag en het negatieve lichaamsbeeld, altijd sprake van onderliggende pijn, een onverwerkt trauma of andere negatieve levensgebeurtenissen. Als de betreffende persoon geconfronteerd wordt met deze realiteit, en die kan verdragen en verwerken, is emotioneel, psychisch en lichamelijk herstel mogelijk.

  Eetstoornis bij je kind
  En wat nu als je een eetstoornis bij je kind ontdekt? Als je dochter of zoon (ook jongens kunnen deze ziekte krijgen) niet meer wil eten of obsessief met haar of zijn gewicht en lichaamsvorm bezig is? Ali: ‘Neem dat serieus. Laat het kind inzien dat hulp nodig is. Een diagnostisch consult in het Centrum voor Lichaamstaal geeft helderheid over het type hulp dat nodig is. Uiteraard dient het kind op de hoogte te zijn van het contact dat je legt met het CLT. Geef het kind aandacht. Afhankelijk van de duur van de eetstoornis en de leeftijd van het kind of de jongere, is het belangrijk dat jij de regie hebt over het eetgedrag. Want bij het kind / de jongere zullen angst, schaamte en een overmatige controlebehoefte haar/zijn zieke gedrag bepalen. Een eetstoornis is een agressieve en destructieve ziekte. Het is een uiting van onvermogen om op een gezonde manier te communiceren, over wat haar/hem echt dwarszit. Met de huidige ontwikkelingen op het gebied van deskundige hulp is genezing mogelijk, zodat niet ‘zo dun mogelijk zijn’ het doel is, maar ‘voluit leven’. Echt jezelf zijn, zodat gezondheid en geluk weer vooropstaat.’

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply