Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
Rate this post
 • Eindelijk van je pijn af
  Rate this post

  Na borstkanker kunnen klachten ontstaan, zoals het verlies van de arm- en schouderfunctie, pijn, een ‘baksteengevoel’ van de borst, forse huidverkleuringen, verklevingen en krachtverlies. In bepaalde gevallen kunnen er ook wonden ontstaan, soms tot jaren na de laatste bestraling. Deze klachten kunnen de kwaliteit van leven duidelijk verminderen.

  De Da Vinci Kliniek is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten die als gevolg van bestraling, na behandeling voor kanker, ernstige klachten hebben ontwikkeld, én patiënten met slecht genezende en complexe wonden.
  Het merendeel van de patiënten die in de kliniek behandeld worden, heeft een periode van kanker doorgemaakt én is als gevolg hiervan bestraald. Ondanks het feit dat bestralingsartsen in hun behandelingen zeer zorgvuldig te werk gaan, is het toch mogelijk dat er bij een kleine groep patiënten schade aan weefsels en/of organen is ontstaan na de bestraling, met typische klachten.
  Alle werkzaamheden in de kliniek zijn medisch bewezen innovatieve zorgbehandelingen. De behandelingen zijn erop gericht om het lichaam aan te zetten tot herstel of vervanging van beschadigde en/of zieke cellen en weefsels. Het herstel dat bereikt wordt, zal bij veel patiënten uiteindelijk leiden tot volledige genezing of een duidelijke afname van klachten.

  Casemanagers
  Het unieke voor de Da Vinci Kliniek is, is dat tijdens de behandelingen in de drukkamer altijd een medewerker aanwezig is om de patiënten zo nodig bij te staan tijdens de behandeling. Verder hebben alle patiënten een eigen casemanager. Deze casemanagers spreken elkaar heel regelmatig, waardoor een vertrouwensrelatie ontstaat. Zo komen we dingen die genezing mogelijk in de weg staan heel snel op het spoor. Na de behandelingen worden ­patiënten nog een jaar gevolgd. Op jaarbasis worden ongeveer 200 patiënten in de Da Vinci Kliniek geholpen die een indicatie hebben voor hyperbare zuurstoftherapie.
  In het geval dat een patiënt ook last heeft van wonden, kunnen deze vaak genezen door een combinatie van de hyperbare zuurstoftherapie, aangevuld met uitvoerige wondgenezingsbehandelingen zoals die in de Da Vinci Kliniek worden uitgevoerd door een speciaal team van medisch specialisten en wondverpleegkundigen.

  Resultaten
  Onze resultaten laten zien dat door onze aanpak een optimale genezing mogelijk is, in een overzichtelijke periode. Het herstel dat bereikt wordt, zal bij veel patiënten uiteindelijk leiden tot volledige genezing of een duidelijke afname van klachten. Afhankelijk van de voorgeschiedenis en de duur na de laatst bestraling zien wij dat het genezings­percentage varieert tussen de 75 en 87% na behandeling na een episode van borstkanker en bestraling.

  Vergoedingen en verwijzing
  Peter Evers: ‘Al onze behandelingen worden vergoed door zorgverzekeraars. Patiënten die bij ons in zorg willen ­komen, hebben wel een verwijzing nodig van hun huisarts of een medisch specialist. Door de kleinschaligheid en laagdrempeligheid van de kliniek zijn we in staat om een sterke focus te ontwikkelen op onze zorgactiviteiten. Patiënten kunnen na een verwijzing doorgaans binnen een week of twee weken gezien worden door een arts en gespecialiseerde verpleegkundigen. Vanzelfsprekend voldoet de kliniek aan alle wetgevingseisen en bezitten wij kwaliteitskeurmerken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van veilige, efficiënte en doelmatige medisch-specialistische zorg.’
  De zorg in de Da Vinci Kliniek wordt uitgevoerd vanuit een totaalaanpak, waarin medisch-specialistische zorg, verpleegkundige expertise en ook thuiszorg efficiënt ­georganiseerd worden.

  Kijk voor meer informatie en cliëntervaringen op de ­website, of bel met de kliniek voor meer informatie.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply