Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
 • ‘Er gaat een opgewekt meisje de deur uit’

  Mijn dochter gaat 5 dagen in de week naar de schooltoeleiding op de zorgboerderij van Horses&Co. Natuurlijk hadden we het liefst gehad dat ze gewoon naar school kon. Helaas hebben we een heel traject achter de rug van scholenwissels en toch niet zo passend onderwijs. Toen ook cluster 4 schoolproblemen opleverde door de vele escalaties in de klas waar ze angstig van werd, was voor ons de maat vol.

  Met behulp van de IB’er, het wijkteam en de meewerkende leerplichtambtenaar kon onze dochter terecht bij de schooltoeleiding. Wat een wereld van verschil! Geen stress, buikpijn en boze buien meer in de ochtend. Er gaat een opgewekt meisje de deur uit en ze komt weer terug met een hoop mooie verhalen over de dieren en de groep.’

  Janneke, moeder van Yara van 14

  Dagplanning
  Het is maandagochtend, vijf voor half negen, als de eerste dame langskomt, vergezeld van haar rugzak. Spontaan begroet ze de groepsleiding en de hond, die speels op haar afkomt. Zoals iedere dag legt ze haar rugzak in haar kluis, trekt ze haar pantoffels aan en haalt ze een kop thee uit de keuken. Langzaamaan wordt de serre gevuld met in totaal zes groepsgenoten.
  De sociotherapeut bespreekt de planning van de dag  en staat nog even individueel stil bij de weekdoelen.  Na de thee en de planning gaat de groep naar buiten om de dieren te voeren. Er zijn individuele taakjes en taken voor de hele groep. De psychologe maakt van de actieve momenten gebruik om de ervaringen om te zetten in leermomenten en succeservaringen. ‘On the go’ worden helpende gedachten eigen gemaakt en wordt de vertaalslag gemaakt tussen denken en doen. De visie dat door inspanning gewerkt wordt aan ontspanning, is de gehele dag terug te zien.

  Socialevaardigheidstraining
  Na het buitenmoment wordt er binnen met elkaar gedronken en wordt er stilgestaan bij hoe het is gegaan. De docent stapt binnen en kort daarna volgt een blok socialevaardigheidstraining. Via het smartboard wordt droge kost visueel ondersteund. Vervolgens is het tijd voor het schoolblok. Hierbij is de docent verantwoordelijk voor het didactische gedeelte, zorgt de sociotherapeut voor het onderhouden van een veilig leerklimaat en zoemt de psycholoog in op mogelijke vermijdingspatronen, het versterken van executieve functies en het uitpluizen van persoonlijke leerstijlen. Het binnenwerken wordt afgewisseld door het halen van een frisse neus op het lange pad.

  Paardenmoment
  Na het wandelen is het tijd voor de gezamenlijke maaltijd. Het is niet alleen gezellig, maar ook noodzakelijk en leerzaam. Er vindt nog een schoolmoment plaats, waarna de groep aan het paardenmoment begint. Tijdens het paardenmoment worden zij gecoacht met inzet van paarden. Zo krijgen zij een spiegel voorgehouden en kunnen ze veilig oefenen met constructief gedrag. Het moment met de paarden voelt voor veel kinderen als externe motivatie.  Een fijn moment waarin ze ongemerkt leren.
  De dag wordt afgesloten met wat lekkers en het invullen van de evaluatieformulieren, zodat stemming en vorderingen gevolgd kunnen worden.

  Wanneer de taxi’s gereedstaan en de laatste groepsgenoten op de fiets stappen richting huis, begint het team met het rapporteren. Vorderingen en adviezen gaan in overleg met ouders naar de betrokken scholen, wijkteams en de betrokken leerplichtambtenaar.

  Het schoolwerk wordt in de meeste gevallen aangeleverd door leerkrachten en coördinatoren rond passend onderwijs van de laatst ingeschreven school. In sommige gevallen is er sprake van vrijstelling van leerplicht. Dan wordt er met elkaar gekeken naar een passend aanbod aan schoolwerk. Het project is afgelopen wanneer cliënten in staat zijn terug te keren naar de huidige school, doorstromen naar een passende nieuwe school, hun eindexamen halen of uitstromen naar dagbesteding met certificaten. Wanneer de meest passende plek niet voorhanden is, wordt de hulp van de onderwijsconsulent ingeschakeld.

  Naast dit schooltoeleidingproject kunnen gezinnen bij Horses&Co terecht voor coaching en begeleiding op individuele basis en in groepen. De zorgverlening valt onder de jeugdwet, WLZ of WMO en start veelal bij de aanvraag bij het wijk- of jeugdteam van de gemeente waarin de jongere of volwassene woonachtig is. Horses&Co biedt zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met een hulpvraag op sociaal-emotioneel gebied. Het multidisciplinair team hanteert een ervaringsgerichte aanpak en kijkt verder dan het zichtbare gedrag of de afgegeven diagnoses. Er wordt met de cliënt en zijn of haar systeem ingezet op een maatwerkconstructie. Enkele mogelijkheden zijn logeren, dagbesteding, individuele begeleiding, coaching en de in dit artikel beschreven schooltoeleiding.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply