Rate this post
 • Fysiek én mentaal weer in balans
  Rate this post

  Borstkanker of een andere ingrijpende ziekte heeft niet alleen invloed op je lichamelijke, maar ook op je geestelijke gezondheid. Ook al word je weer beter, dan hoeft dat nog niet automatisch te betekenen dat je je mentaal ook weer helemaal happy voelt. Er kunnen gevoelens en emoties zijn blijven zitten waar je geen raad mee weet, maar met een beetje hulp van buitenaf kun je ook dat aspect van het hele ziekteproces overwinnen.

  ‘De meeste cliënten worden verwezen door de huisarts’, weet psychologe Simone Nooter. ‘Mensen komen met allerlei verschillende klachten bij ons, en deze klachten hebben verschillende oorzaken, zoals een ziekte. Met name wanneer mensen vastlopen in het dagelijks leven en meer last hebben dan medisch te verklaren is, zoals door bijkomende somberheid, aanhoudende vermoeidheid, traumatisering en/of acceptatieproblemen, kunnen ze zich bij ons melden.’

  KOP-model
  Bij het intakegesprek wordt hier al op ingegaan. ‘We werken volgens het KOP-model’, legt Simone uit. ‘Dat staat voor Klachten, Omstandigheden en Persoonlijkheid. We inventariseren eerst met welke klachten iemand bij ons komt; de psychische factoren. Dan worden de omstandigheden in kaart gebracht: wat is de aanleiding geweest voor de klachten? Als laatste kijken we naar de persoonlijkheidskenmerken van de cliënt. Want de manier waarop mensen met situaties omgaan, dus ook met hun borstkanker, speelt een rol in het al of niet vastlopen in het dagelijks leven.’

  Inzichtelijk maken
  Zodra het voor de cliënt inzichtelijk wordt hoe hij of zij doorgaans op bepaalde situaties reageert en ermee omgaat, kan die hiermee aan de slag en leert hij of zij om er op een betere manier mee om te gaan, zodat die minder zal vastlopen’, legt Simone uit. ‘De manier waarop je denkt, bepaalt hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. We proberen mensen functioneler gedrag aan te leren, zodat de klachten verminderen, bijvoorbeeld door de cliënt te helpen bij een reële dagstructuur, bij het herkennen en stellen van grenzen, bij het relativeren van negatieve gevoelens en bij het verwerken van emoties, bijvoorbeeld met behulp van EMDR. Met het KOP-model krijgt de cliënt inzicht in zijn of haar algemene gedragspatronen. Zo helpt het KOP-model de cliënt om naast borstkanker ook andere problemen op een meer functionele manier aan te pakken. Hij of zij heeft er dus ook in andere situaties profijt van.’

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply