fbpx
Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
 • Goed gescheiden!

  Niemand gaat een huwelijk aan met de bedoeling dat deze verbintenis slechts tijdelijk is. Je zegt met overtuiging ‘ja, ik wil’ en gaat samen een nieuwe levensfase in. Elk huwelijk kent zijn ups en downs maar zeker als er kinderen in het gezin zijn, knok je ervoor om samen oud te worden. De praktijk wijst echter uit dat het levenslange huwelijk voor ruim 1/3 van de stellen niet in het verschiet ligt. Aan de beslissing om te scheiden gaan vaak veel emotionele momenten en twijfels vooraf. De scheiding zelf is voor de meesten pijnlijk en ingrijpend en het is cruciaal voor de ex partner- en ouderrelatie dat de gevolgen van de scheiding goed geregeld worden. Met respect voor elkaar. Met de juiste hulp en bijstand hoeft een scheiding geen lang en ellendig gevecht te worden en passen de aanwezige kinderen zich bovendien vaak goed aan de nieuw ontstane situatie aan. Welke stappen moet je daarvoor doorlopen?

  Scheidingsmelding
  Vaak is voor beide echtelieden wel duidelijk dat hun huwelijk in zwaar weer verkeert. Dat er iets moet gebeuren, iets moet veranderen. Het is echter in de regel zo dat de één al langer met dat gevoel loopt dan de ander en dat één van de twee eerder tot het scheidingsbesluit komt. De scheidingsmelding komt voor de ander vaak alsnog als een shock. Voor die ander, de partner die wordt verlaten, is het belangrijk om te weten waarom het tot een scheiding komt. Het is daarom goed hier voldoende tijd voor te nemen en erover te praten. Als de scheidingsmelding en/of de reden voor de scheiding niet goed ‘gehoord’ wordt omdat emoties nog de boventoon voeren, zal dit tijdens het scheidingsproces voortdurend terugkomen. De emoties maken het dan lastig om tot concrete afspraken te komen. Een goede scheidingsmediator biedt ondersteuning om de emoties de eerste tijd de benodigde aandacht te geven, zodanig dat er een basis wordt gelegd om concrete afspraken te gaan maken.

  Zoek de juiste deskundige hulp
  Een scheidingsmediator is op verschillende gebieden behulpzaam. Deze houdt de, op dat moment aanwezige, emoties in de gaten en houdt deze gescheiden van de te maken afspraken. Een advocaat scheidingsmediator heeft als meerwaarde dat deze ook informatie verstrekt over de juridische en fiscale gevolgen van scheiden. Een goede advocaat scheidingsmediator, bijvoorbeeld één die aangesloten is bij de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidings­mediators en de Mediatorsfederatie Nederland, kan een echtscheiding van a tot z begeleiden. Je houdt alles dan bij één deskundige. De verkeerde bijstand, waar onder meer geen aandacht is voor de achterliggende emoties of waarbij scheidende echtelieden niet ‘face-to-face’ aan de mediationtafel plaatsnemen, denk aan scheidingen via het internet, leiden mogelijk tot verkeerde beslissingen. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Als een mediation niet (meteen) mogelijk is dan kunnen twee gespecialiseerde scheidingsadvocaten er ook voor zorgen dat er geen vechtscheiding ontstaat. Via zogenaamde ‘viergesprekken’ kan er alsnog tot afspraken gekomen worden

  Paraplugesprek en ­ouderschapsplan
  De wet legt aan scheidende ouders de verplichting op om een ouderschapsplan op te stellen waarin afspraken worden gemaakt over de kinderen. In het ouderschapsplan kunnen allerhande onderwerpen aan de orde komen die op de kinderen betrekking hebben. Elke situatie is echter weer anders en vraagt om op maat gemaakte afspraken. Minimaal dient het ouderschapsplan op drie punten afspraken te bevatten:

  • de verdeling van de zorg en opvoeding
  • hoe de ouders elkaar informatie blijven geven en elkaar blijven betrekken bij belangrijke ­onderwerpen die de kinderen betreffen
  • de kinderalimentatie: het financiële aandeel van beide ouders in de kosten van verzorging en opvoeding

  De advocaat scheidingsmediator bespreekt met de ouders hoe zij de kinderen over hun besluit om uit elkaar te gaan zullen vertellen. Er wordt altijd aangeraden om dit gesprek als ouders samen met de kinderen te voeren, op een manier die past bij de leeftijd van het kind. Zo’n gesprek wordt het ‘paraplugesprek’ genoemd.

  Verzamel alle financiële stukken
  Het is belangrijk dat de financiële situatie goed in kaart wordt gebracht, zodat een juist overzicht kan worden gemaakt van de financiële toekomst. Meestal moeten er afspraken gemaakt worden over onder andere de woning, het verdelen van overig vermogen, het pensioen, eventuele schulden en kinder/partneralimentatie. Op dit moment bepaalt de wet dat de partneralimentatie voor een in beginsel maximale duur van 12 jaar is verschuldigd. Dan moet er bij de alimentatiegerechtigde ook behoefte zijn aan een dergelijke bijdrage. Het verkrijgen van partneralimentatie is dus niet per definitie verschuldigd bij echtscheiding. De wet omtrent de partneralimentatie gaat volgend jaar ingrijpend veranderen in die zin dat de duur van de alimentatieverplichting wordt verkort naar maximaal 5 jaar. Op deze regel bestaan de nodige uitzonderingen, bijvoorbeeld als er nog jonge kinderen betrokken zijn of als sprake is van een lange huwelijksduur en de echtelieden op leeftijd zijn.

  Echtscheidingsconvenant
  De financiële afspraken worden door de advocaat scheidingsmediator ­vastgelegd in een overeenkomst, het echtscheidingsconvenant. Deze is na ondertekening door de echtlieden bindend. Is het niet mogelijk om tot een (volledig) echtscheidingsconvenant te komen, dan kunnen de (resterende) ­geschilpunten aan de rechter worden voorgelegd. Dat doet de mediator echter niet. De eigen advocaten zullen de standpunten aan de rechter voorleggen en deze neemt een beslissing

  Formaliseren
  De advocaat scheidings­mediator begeleidt de echtelieden, nadat de afspraken zijn gemaakt en vastgelegd in het ­ouderschapsplan en het echtscheidings­convenant, verder bij het formaliseren van de scheiding. De mediator vraagt de rechter schriftelijk om het huwelijk te ontbinden en de gemaakte afspraken te bekrachtigen in de uitspraak. Door de bekrachtiging van de afspraken wordt een zogenaamde executoriale titel verkregen. Daarmee zijn de echtelieden gehouden aan het uitvoeren van de afspraken. Indien er bijvoorbeeld is afgesproken dat er een kinder- en partneralimentatie wordt betaald maar houdt de betaler zich daar niet aan, dan kan de ­deurwaarder worden ingeschakeld die de alimentatie incasseert. De echtscheiding komt tot stand door inschrijving van de echtscheiding in de registers van de gemeente waar destijds ook het huwelijk plaatsvond. De datum van inschrijving is de datum van echtscheiding.

  Notaris
  De laatste stap die vaak nog moet worden gezet, is die naar de notaris. Die stap is bijvoorbeeld nodig wanneer de woning op naam staat van beide dan ex echtelieden en één van hen volledig eigenaar wordt en de ander uitkoopt. Ook kan het zijn dat er testamenten zijn opgemaakt die door de echtscheiding moeten worden herroepen omdat de inhoud dan niet meer klopt.

  De Familiekamer advocaten en mediators
  Een advocaat is zo gevonden en het starten van een procedure is niet moeilijk. Maar is dat wel de juiste weg en de enige optie in deze toch al pijnlijke situatie? De Familiekamer advocaten en mediators is een gespecialiseerd kantoor dat zich uitsluitend bezighoudt met het familierecht. Er wordt in samenspraak met de cliënt eerst gekeken naar wat de meest passende methode is om te scheiden. Is mediation mogelijk of moet er toch geprocedeerd worden? De advocaten staan ondernemers bij en particulieren en zijn ook deskundig als het gaat om ­internationale echtscheidingen. Het kantoor is gevestigd in Zoeterwoude, op de grens met Leiden, en beschikt over een cliëntendesk in Den Haag. De advocaten van De Familiekamer zijn tevens vFAS scheidingsmediators en aangesloten bij de Mfn. De advocaten zijn praktisch ingesteld met oog voor de emoties en werken graag met hun cliënten samen. Het kantoorpand is makkelijk bereikbaar en biedt een prettige en informele omgeving voor overleg.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply