Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
4/4 - (1 stemmen)
 • Hartschade als gevolg van röntgenbestraling: een onderbelicht probleem
  4/4 - (1 stemmen)

  Wanneer borstkanker wordt geconstateerd, staat je wereld op zijn kop. Er komt enorm veel op je pad en je krijgt veel informatie. Het is daarom onvermijdelijk dat niet aan alle aspecten van de ziekte, de behandeling en de gevolgen ervan, evenveel aandacht besteed wordt.

  Zo is bijvoorbeeld lang niet onder alle vrouwen die bestraald worden tegen borstkanker bekend dat röntgenstraling hartschade kan veroorzaken. Op de lange termijn kan deze schade de kans op hart- en vaatziekten vergroten.

  Nauwkeuriger
  Protonentherapie is een bestralingstechniek die nauwkeuriger op de tumor gericht kan worden dan bestraling met röntgenstralen, waardoor organen zoals het hart gespaard worden. De gebruikelijke radiotherapie met röntgenstraling werkt voor veel patiënten goed genoeg, maar soms zit de tumor te dicht bij de kwetsbare organen of is die relatief ongevoelig voor de gebruikelijke bestraling. Dan kan protonentherapie een optie zijn.

  Grotere kans op hart- en vaatziekten
  De therapie is om deze reden erg geschikt voor vrouwen met borstkanker aan de linkerzijde. Bij protonentherapie wordt het hart niet meebestraald; bij röntgenbestraling gebeurt dat wel. Marco van Vulpen is medisch directeur van HollandPTC, een poliklinisch centrum dat gespecialiseerd is in protonentherapie. Hij legt uit: ‘Uit onderzoek is gebleken dat de kans om na bestraling een hartinfarct te krijgen veel groter is dan we dachten. De noodzaak om ervoor te zorgen dat het hart bij bestraling gespaard wordt, is dan ook groot.’

  Risico’s en mogelijkheden
  ‘De bekendheid van het risico op hart- en vaatziekten moet daarnaast vergroot worden. Bestralingsartsen zijn wel op de hoogte van de risico’s en de mogelijkheden, maar het risico op hartschade wordt soms onderschat. Het is dus belangrijk dat vrouwen het zelf benoemen in de spreekkamer bij de arts of de oncoloog. Er kan dan samen met de specialist naar de opties gekeken worden. De voordelen kunnen namelijk aanzienlijk zijn.’

  Hoe werkt protonentherapie?
  Protonentherapie is een vorm van bestraling die gebruik maakt van protonen in plaats van röntgenstraling met fotonen. Protonen zijn kleine geladen deeltjes die in de kern van een atoom zitten. Om een tumor te bestralen, worden de protonen in een versneller tot meer dan de helft van de lichtsnelheid versneld. De protonenbundel wordt dan naar de behandelkamer geleid en op de tumor gericht. De snelheid van de protonen kan zodanig worden ingesteld, dat de protonen in de tumor tot stilstand komen. Ze geven daar dan de grootste dosis af en vernietigen op deze manier het tumorweefsel. Gezond weefsel dat eromheen zit, wordt zo min mogelijk beschadigd.

  ‘Ik heb borstkanker. Kom ik in aanmerking voor protonentherapie?’
  Protonentherapie tegen borstkanker wordt op dit moment ingezet bij een selecte groep vrouwen. Myra Rodrigues werkt als behandelend arts bij HollandPTC en licht toe: ‘Protonentherapie wordt toegepast bij vrouwen waarvan wij denken dat de protonen een voordeel zullen geven. Wanneer de tumor bijvoorbeeld niet in de buurt van het hart zit, zal er sowieso weinig straling bij het hart terecht komen. Als de tumor in de linkerborst zit, wordt de kans op stralingsschade aan het hart groter. Op zo’n moment kan protonentherapie heel waardevol zijn. Een patiënt moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om voor protonentherapie in aanmerking te komen. Met behulp van berekeningen wordt gekeken of er voldoende winst te behalen is door bestraling met protonen.’

  Goed om te weten
  Wanneer je voor een behandeling naar HollandPTC gaat, is het mogelijk om je behandelend arts vanuit het ziekenhuis mee te nemen. Het centrum heeft hierover afspraken gemaakt met verschillende ziekenhuizen in de Randstad, waaronder de ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden.

  Óók goed om te weten
  Protonentherapie wordt voor bepaalde vormen van kanker gedekt door de basisverzekering en wordt afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden volledig vergoed. HollandPTC heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars contracten gesloten voor de vergoeding van de behandeling. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

  Over HollandPTC
  HollandPTC is een zelfstandig poliklinisch centrum voor protonentherapie, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het centrum is gevestigd in Delft en is opgericht door Erasmus MC, LUMC en TU Delft. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met gerenommeerde nationale en internationale protonencentra. Samen met deze centra, universiteiten, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars onderzoekt HollandPTC voor welke vormen van kanker protonentherapie het meest geschikt en kosteneffectief is. Ook wordt onderzocht hoe de behandeling kan worden verbeterd.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply