fbpx
Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
 • Help je kind beter horen

  Heeft je kind moeite met zich verstaanbaar maken en reageert hij niet of ­nauwelijks op (harde) geluiden uit de omgeving? Dan zou het kunnen zijn dat hij gehoorproblemen heeft. Maar hoe herken je deze precies, en hoe kun je je kind helpen?

  Als ouder wil je dat je kindje helemaal gezond ter wereld komt en ook gezond blijft. Soms het gaat mis met het gehoor. Als je baby niet goed hoort, is het belangrijk om dit zo vroeg mogelijk in kaart te brengen. Om die reden krijgen baby’s in de eerste weken na de geboorte een gehoortest (neonatale gehoorscreening).

  Symptomen
  Soms worden gehoorproblemen niet meteen bij de geboorte ontdekt. Meestal wordt deze dan pas later duidelijk, als blijkt dat de spraakontwikkeling traag verloopt. Je kindje reageert dan bijvoorbeeld niet of nauwelijks op stemmen of andere (harde) geluiden, of reageert niet bij het noemen van zijn naam. Symptomen van slechthorendheid bij de wat oudere kinderen zijn het niet reageren wanneer je iets tegen hem zegt, het niet op de juiste manier kunnen uitspreken van woorden en zinnen, het behalen van slechte resultaten op school en moeite hebben om één stem te horen als er meerdere mensen praten. Maak je je zorgen over de ontwikkeling van het gehoor van je kind(je), dan is het verstandig om de arts of medisch professional hierover raad te plegen.

  Er vroeg bij zijn
  Wanneer je hebt ontdekt dat je kind gehoorproblemen heeft, is het goed om te realiseren dat deze geen veroordeling voor het leven hoeven te zijn. Met de juiste behandeling kunnen de meeste kinderen weer (grotendeels) normaal horen en normaal opgroeien. Het is wel zaak om er vroeg bij te zijn. Het gehoor is cruciaal voor de ontwikkeling van de spraak- en taalvaardigheden van je kind. Hoe sneller je kind kan horen en de gesproken taal kan gebruiken, hoe beter hij zich kan ontwikkelen op school en op sociaal gebied. De logopedist kan je kind hier extra bij ondersteunen.

  Hoe kan logopedie helpen?
  Bij kinderen met gehoorproblemen is de toegang tot de gesproken taal verminderd. Ze hebben moeite om de gesproken taal op te pikken, zeker wanneer zij verkeren in situaties met veel achtergrondgeluiden. Kinderen met gehoorproblemen hebben daardoor veel problemen met het oppikken en het begrijpen van taal. Ook vinden ze het lastig om spraakklanken te verwerven. De logopedist ondersteunt je kind bij het inlopen van taal- en spraakachterstanden. Dat gebeurt onder andere door een hoor- of luistertraining, articulatieoefeningen en oefeningen die erop gericht zijn om de taalvaardigheden te verbeteren. Ook leert je kind om controle te houden over zijn eigen stem en om informatie uit het gezicht en de mondbeweging van de ander te halen (spraakafzien). Ook besteedt de logopedist aandacht aan het verbeteren van het contact tussen het kind en de omgeving. Welke gebieden nog meer of vooral aan bod komen, is mede afhankelijk
  van de mate van de slechthorendheid en de leeftijd van je kind. Daarnaast kan de logopedist eventueel helpen bij het leren omgaan met de gehoorapparatuur.

  De logopedist is niet alleen betrokken bij kinderen met gehoorproblemen. Je kunt de logopedist ook raadplegen wanneer er problemen zijn met eten en drinken (problemen met de overgang van borst- of flesvoeding naar vaste voeding, verslikken), de vloeiendheid van de spraak, een op zichzelf staande taalachterstand, spraakproblemen, adem- en/of stemproblemen en afwijkend mondgedrag (denk aan speekselverlies, hardnekkig duim- of vingerzuigen). Zie www.marisplein.nl.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply