Rate this post
 • Hoe wil je dat je uitvaart eruitziet?
  Rate this post

  ‘In útfeart is, krekt as mei de berte fan in nij libben, in yngrypend barren. Ik fyn dat sawol de neibesteanden as de oerleden persoan hjirby de folledige oandacht fertsjinje. Sa doch ik bygelyks mar ien útfeart tagelyk sadat ik net hoech te sizzen dat ik in middei efkes gjin tiid ha’, vertelt Iepie Lindeboom-Hospes. ‘It klinkt miskien hiel logysk, mar lang net eltse ûndernimmer wurket op dy manier’, vertelt ze.

  Iepie wil er echt zijn voor de nabestaanden als ze voor hen de uitvaart regelt. Als er in dezelfde week nog een uitvaart plaatsvindt, dan heeft Iepie een vervanger achter de hand. ‘Minsken kinne dan terjochte by Ina Brinkman-la Roi. Sy hat ferskate útfearten foar my dien en ik wit dat minsken by har yn goede hannen binne’.

  Voorzorggesprekken
  Een van de manieren waarop Iepie persoonlijke aandacht geeft, is de mogelijkheid tot een voorzorggesprek. Zo’n gesprek vindt bijvoorbeeld plaats in het laatste stadium bij ziekte of al eerder, zodat de uitvaart goed geregeld wordt. Iepie komt dan bij mensen thuis langs om te luisteren naar hun wensen. Ze vertelt vervolgens wat er mogelijk is, zodat men daar zelf een keus uit kan maken. Zaken die aan bod komen, zijn onder andere de laatste zorg voor de overledene, het opbaren, de rouwkaart, bloemen, een thema, de locatie en de rouwplechtigheid. Ook de kosten voor de uitvaart komen dan aan bod.

  Door op tijd de uitvaart te regelen, kunnen de nabestaanden op een waardige manier afscheid nemen van hun naaste. Want ook na het overlijden is het belangrijk dat je met een gerust hart kunt terugkijken op deze emotionele gebeurtenis.

  NuNazorg
  Naast een voorzorggesprek hebben nabestaanden waarvoor Iepie de uitvaart regelt tot een jaar na het overlijden van hun dierbare recht op gratis, professionele nazorg. Via NuNazorg wordt aan de hand van ieders persoonlijke navraag gekeken waar behoefte aan is. Van vragen als ‘Is het normaal wat ik nu ervaar?’ tot aan hulp bij de financiën en een terugkijk op de uitvaart. ‘In útfeart regelje is in hektische perioade. Mar wat dêrnei komt is net minder wichtich. Dêrom bied ik minsken dizze wichtiche neisoarch fergees oan.’

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply