Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
Rate this post
 • Hulp vanuit alle hoeken
  Rate this post

  In Nederland groeit het aantal patiënten met kanker, dat komt mede als gevolg van de vergrijzing. Het is dan ook niet vreemd dat de aandacht voor kanker en kankerpatiënten toeneemt.

  Op verschillende manieren werkt Reinier de Graaf aan het nog beter maken van de zorg aan oncologiepatiënten. Zo wordt de komende jaren meer ingezet op het zo­genoemde ‘case management’. Dit bestaat uit een case manager die gedurende de behandeling de contactpersoon is van de patiënt en die de regie bewaakt en het proces coördineert. Dit moet patiënten meer continuïteit geven gedurende hun behandeling. Bij de behandeling van kanker zijn immers veel disciplines betrokken. Case management moet onder meer voorkomen dat patiënten onnodig vaak hun verhaal moeten vertellen en van verschillende kanten informatie krijgen.

  Daarnaast gaat er meer gewerkt worden met ‘shared decision making’, oftewel het actief betrekken van de patiënt bij diens behandeling. In deze situatie is er meer overleg tussen patiënten en artsen over de beste behandelwijze. Juist bij case management is hier gelegenheid en ruimte voor. De case manager en de patiënt hebben immers een persoonlijke band en de case manager verzamelt de informatie waarmee de patiënt afgewogen keuzes kan maken in zijn of haar eigen behandelingstraject.

  Informatievoorziening
  De komende jaren zal er ook meer aandacht zijn voor het verbeteren van de informatievoorziening aan oncologiepatiënten. Veel informatie is alleen nog schriftelijk beschikbaar, terwijl laaggeletterdheid vaker voorkomt dan veel mensen denken. Daarom wil het ziekenhuis meer informatie aanbieden door middel van foto’s en filmpjes. Ook wordt gekeken hoe deze informatie beter op maat kan worden gemaakt, omdat iedere patiënt natuurlijk anders is.

  PijnLijn
  Op andere, meer concrete gebieden, zijn al stappen gezet. Zo werkt het ziekenhuis sinds kort met een speciale telefoonlijn om oncologiepatiënten beter te kunnen ondersteunen bij pijnklachten: de zogenoemde PijnLijn. Patiënten die hiervan gebruikmaken, worden drie keer per week gebeld door een geautomatiseerd telefoonsysteem. De PijnLijn vraagt de patiënt vervolgens een cijfer te geven aan de pijn die hij of zij op dat moment voelt, van 0 (geen pijn) tot 10 (ergst denkbare pijn). Bij een pijnscore van 5 of hoger belt de gespecialiseerd oncologieverpleegkundige terug om te bespreken wat er aan de pijn gedaan kan worden. Patiënten zijn over het algemeen terug­houdend om aan de bel te trekken als ze veel pijn hebben en wachten vaak tot ze een afspraak in het ziekenhuis hebben om dit aan te geven. Dankzij de PijnLijn is de drempel om de pijnklachten te bespreken lager.

  Ook van buiten het ziekenhuis wordt hulp geboden. Patiënten met kanker die hun haar (deels) verliezen als gevolg van hun behandeling, krijgen namelijk sinds kort een handgemaakte muts aangeboden. Deze mutsen worden gehaakt door vrijwilligers die zijn aangesloten bij stichting Fighting Cancer. De mutsen helpen patiënten om hun hoofd warm te houden, ondanks het haarverlies.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply