Rate this post
 • Hulp voor als je kind niet meekomt
  Rate this post

  Kinderen horen veel te bewegen. Dat hoort bij ze en dat is ook goed voor ze. Meestal ontwikkelt het bewegen heel natuurlijk: in het spelen en bijvoorbeeld bij het leren fietsen en zwemmen. Maar soms verloopt die motorische ontwikkeling van een kind niet zo vanzelfsprekend.

  Als een kind opvallend onhandig is, niet goed meekomt met sporten, veel struikelt of moeite heeft met schrijven, dan kan dat wijzen op een achterstand in de motorische ontwikkeling. Wanneer problemen met bewegen vroegtijdig worden gesignaleerd, kan de motorische ontwikkeling op een speelse manier gestimuleerd worden. Een motorische achterstand heeft invloed op het dagelijks functioneren, maar heeft ook gevolgen voor de algemene ontwikkeling van een kind. Bovendien kan de situatie zorgen voor een negatieve invloed op het zelfbeeld, omdat kinderen elkaar beoordelen, en als iemand uit de groep niet goed kan meekomen, durft die zich mogelijk niet meer goed te uiten. Dat geldt niet alleen voor het sporten, maar ook voor het schrijven. Kinderen die ‘normaal’ kunnen schrijven, verwerken de informatie goed en kunnen die beter onthouden. Gaat het schrijven niet goed, dan kunnen zij daar langdurig problemen van ondervinden.

  Kinderoefentherapie
  Merk je dat je kind thuis, op school of bij sport niet goed meekomt, bijvoorbeeld met gym of met schrijven? Dan kan je kind ondersteuning krijgen van een kinderoefentherapeut. Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de Oefentherapie Cesar en Mensendieck, waarbij de behandeling aansluit bij de dagelijkse activiteiten en bewegingen van kinderen. De kinderoefentherapeut bekijkt aan de hand van onder andere motorische tests en door observatie wat de sterke en zwakke kanten van het motorisch functioneren van een kind zijn. Het onderzoek wordt afgerond met een verslag voor de ouders, dat eventueel ook aangeboden kan worden aan de school.

  Spelenderwijs beter bewegen
  Uitgangspunt van het behandelplan is de hulpvraag van het kind: het kind geeft aan waar het tegenaan loopt en waar het aan wil werken, en denkt ook mee in de aanpak. Vervolgens werkt de therapeut met het kind in een aantal sessies met veel spelelementen aan de motoriek van het kind. Plezier in het bewegen staat daarbij centraal. De kinderoefentherapeut heeft allerlei materialen tot zijn of haar beschikking, zoals speelgoed, ballen en fietsen. Het doel van kinderoefentherapie is dat het kind een betere motoriek krijgt en zich weer veilig genoeg voelt om te bewegen in allerlei situaties. Kijk voor een kinderoefentherapeut bij jou in de buurt op www.kinderoefentherapie.nl.

  Vergoeding
  Kinderoefentherapie wordt voor kinderen tot 18 jaar vergoed uit de basisverzekering. De verzekeraar vergoedt dan tot 18 sessies. Zijn er meer sessies nodig, dan worden die mogelijk vergoed uit de aanvullende verzekering.

  Specialisten in DCD
  Wanneer een motorische ontwikkelingsachterstand blijvend aanwezig is, kan er gesproken worden van ‘Developmental Coordination Disorder’ (DCD), oftewel coördinatieontwikkelingsstoornis. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor het diagnosticeren en behandelen van kinderen met DCD. Dit maakt dat kinderoefentherapeuten specialisten zijn in het omgaan met kinderen met DCD. Het overkoepelende Platform Kinderoefentherapie draagt ook bij aan het opstellen van multidisciplinaire richtlijnen rond de aanpak van deze stoornis.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply