Rate this post
 • Wat is (de betekenis van) verlies?
  Rate this post

  Ons leven begint in verbondenheid met anderen. Een ongeboren baby is afhankelijk van de moeder die zorgt voor de voeding, en de omgeving die nodig zijn voor de groei van nieuw leven. De foetus is volstrekt afhankelijk van de moeder. De zwangerschap loopt ten einde. De band met de moederschoot wordt verbroken: het kind wordt geboren. Voor elk mens is de geboorte de eerste ervaring van scheiding. De verdrijving uit de veiligheid van de baarmoeder is een schok, maar tegelijk noodzaak voor onafhankelijk leven. De verbondenheid tussen moeder en kind is noodzakelijk om het kind voor de geboorte in leven te houden, maar scheiding is nodig op het moment van geboorte voor het begin van een nieuw, zelfstandig menselijk bestaan.

  Dit begin van ieders leven maakt duidelijk dat zowel hechting als scheiding twee kernmomenten zijn voor het leven. Als mens leef je in contact met anderen, maar er zijn vele momenten van scheiding in het leven: als kleuter los van je moeder, als puber je ‘eigen weg’ zoeken, zelfstandig gaan wonen, pensionering et cetera. Leven zonder verbondenheid bestaat niet. Leven zonder scheiding evenmin. Er is een onlosmakelijk verband tussen hechting en scheiding. Of om het anders te zeggen: leven biedt de mogelijkheid lief te hebben en bemind te worden (hechten), maar leven is ook dikwijls afscheid nemen van een ander of iets anders (scheiden). Hoe sterker de hechting, hoe moeilijker het afscheid wordt en hoe zwaarder de ervaring van verlies wordt.
  Je kunt de levensgang van een mens als volgt samenvatten:
  • geboren worden is scheiding na hechting
  • leven is hechten en scheiden
  • sterven is scheiden na hechting

  Je kunt je niet alleen hechten aan mensen, maar ook aan dieren, dingen en situaties. Afscheid nemen en verlies is als iets of iemand kwijtraken waarvan je hebt gehouden, en die iemand of iets moet je loslaten, laten gaan. Verlies is het kwijtraken van een of meer veelbetekenende elementen uit je bestaan en daarmee het kwijtraken van de houvast dat je eraan ontleende.

  Waar moet jij direct aan denken als het gaat om afscheid nemen? Waaraan denk je als het gaat om ‘verlies’ in je eigen leven? In mijn praktijk Losjes in Balans kijk ik graag mee en ondersteun ik waar nodig. Zowel individueel als in groepsverband.

  – Birgit van de Weijer

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply