Rate this post
 • Is je kind dyslectisch?
  Rate this post

  Soms lijkt het alsof er veel meer dyslectische kinderen zijn dan vroeger. In iedere schoolklas zit wel een kind met dyslexie en soms zelfs meerdere. Maar is er daadwerkelijk een toename in het aantal dyslexiegevallen?

  ‘Dat is zeker niet zo’, zegt Bram Onrust, vestigingshoofd van het RID (Regionaal Instituut Dyslexie) in Alkmaar. ‘Vroeger waren er net zoveel kinderen met dyslexie als nu, alleen werd het vaak niet herkend.’ Gelukkig is er door uitvoerig wetenschappelijk onderzoek nu veel meer bekend over dyslexie. Bram: ‘We weten dat de problemen met lezen en/of spellen die bij dyslexie optreden worden veroorzaakt door een kleine storing in de hersenen die het koppelen van de letters aan de bijbehorende klanken bemoeilijkt. Dyslexie kan tegenwoordig goed worden behandeld. Het is wel belangrijk dat je op tijd hulp inschakelt als je vermoedt dat jouw kind dyslexie heeft.’

  Ongeveer vier procent van de Nederlandse kinderen heeft ernstige dyslexie. Extra hulp op school voor het lezen en spellen en extra oefenen thuis blijkt dan niet genoeg om de prestaties te verbeteren. Vaak leiden de problemen met lezen en spellen tot frustratie en ook tot problemen bij andere vakken. Te lang wachten met het inzetten van zorg levert dus in veel gevallen alleen maar meer problemen op.

  Vroegtijdig ontdekt
  Door de nauwe samenwerking tussen dyslexiezorgaanbieders en zorgcoördinatoren op school kan dyslexie tegenwoordig gelukkig al in een vroegtijdig stadium worden ontdekt. ‘Er bestaat op alle basisscholen een protocol om lees- en/of spellingproblemen en mogelijke dyslexie bij een kind vroegtijdig te signaleren. Daarin staat ook hoe een school daarmee om dient te gaan. Wanneer de taalproblemen hardnekkig zijn, dan is het zaak dat ouders in overleg met de school specialistische hulp inroepen, zoals het RID Alkmaar’, aldus Bram. Wanneer er aanwijzingen zijn dat een kind mogelijk dyslectisch is, wordt bij het RID uitgebreid onderzoek gedaan om te zien of een kind dyslectisch is en in welke mate, legt Bram uit. ‘Dat doen we door niet alleen te kijken naar de lees- en spellingachterstand, maar ook door het in kaart brengen van de overige factoren die een rol spelen bij het leren lezen en spellen. Denk hierbij de letter-klankvaardigheden die achterblijven bij kinderen met dyslexie. Daarnaast wordt ook gekeken naar factoren zoals geheugen, IQ en gedrag om te onderzoeken of het kind normaal gesproken in staat zou moeten zijn het lezen en spellen te leren.’

  Behandelprogramma
  Als uit het onderzoek blijkt dat bij een kind inderdaad sprake is van dyslexie, is het belangrijk daarmee aan de slag te gaan. Een gedegen dyslexiebehandelprogramma kan een cruciaal verschil maken voor een kind. ‘Het behandelprogramma van het RID is wetenschappelijk bewezen effectief. Ieder kind dat het RID-programma doorloopt, gaat vooruit in zijn taalontwikkeling. Een groot deel behaalt zelfs een voldoende score in vergelijking met groepsgenoten. Behandeling zorgt ervoor dat kinderen beter mee kunnen komen in de klas en een aanzienlijk grotere kans hebben om na de basisschool vervolgonderwijs te kunnen volgen op het niveau dat bij hen past’, vertelt Bram Onrust. ‘Bovendien zien we in de praktijk dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen op het gebied van lezen en spellen en weer met plezier naar school gaan.’ Het behandelprogramma van het RID duurt ongeveer anderhalf jaar en bestaat uit zo’n 60 individuele sessies. De behandeling wordt gegeven door orthopedagogen en psychologen die gedegen kennis van dyslexie hebben.

  Vergoedingsregeling
  Sinds 1 januari van dit jaar wordt dyslexiezorg onder bepaalde voorwaarden vergoed door de gemeente. Het RID heeft contracten met alle gemeenten in de regio. Bram Onrust: ‘Bij het RID kunnen we ook de administratie en aanmelding bij de gemeente voor onze rekening nemen, zodat je hier geen omkijken naar hebt.’

  Rekenproblemen
  Ook in geval van rekenproblemen kun je terecht bij het RID. Als jouw kind ernstige problemen ondervindt bij het rekenen en de prestaties op dit gebied opvallend afwijken met de prestaties op andere vakken op school, zou er mogelijk sprake kunnen zijn van dyscalculie. Dyscalculie is een hardnekkig probleem met het aanleren en automatiseren van reken- en telhandelingen. Het RID biedt onderzoek naar en behandeling van dyscalculie. Deze zorg wordt niet vergoed door de gemeente.

  Aanmelden bij RID Alkmaar
  Wanneer er aanwijzingen zijn dat jouw kind dyslectisch is, kun je je kind telefonisch of per e-mail aanmelden bij het RID Alkmaar. Tijdens een pre-intake wordt beoordeeld of jouw kind in aanmerking komt voor zorg die door de gemeente wordt vergoed. Vervolgens vindt een diagnostiekprocedure plaats, bestaande uit een intakegesprek, twee testochtenden en een eindgesprek. Daarin wordt de diagnose (ernstige dyslexie, dyslexie, geen dyslexie) gesteld.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply