Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
 • Jassen aan, schoenen aan en lekker naar buiten

  Esther van Noort, eigenares Horses&Co: een dag schooltoeleiding bij Horses&Co.

  8.30 uur. De jongeren voor de schooltoeleiding komen binnen. Sommigen worden gebracht door de taxichauffeur. Anderen worden afgezet door hun (pleeg)ouders. Zij komen binnen en strijken neer aan een van de lange tafels in de huiselijke woonkamer. Zij drinken een beker limonade en vertellen verhalen aan elkaar.

  9.00 uur. Het dagprogramma wordt met ze doorgenomen. Met behulp van pictogrammen wordt er verteld wat wij gedurende de dag gaan doen en gaan aan de slag. Jassen aan, schoenen aan en lekker naar buiten. Het is een kakofonie van dierengeluiden. De paarden hinniken ons tegemoet en wachten tot de hooinetten gevuld zijn met hooi. De schapen, kippen, eenden, geiten, koeien, alpaca’s en varkentjes staan al te wachten bij het hek. Straks krijgen zij lekkere brokjes en hooi, en worden de waterbakken schoongemaakt en gevuld. Na een half uur staan alle dieren er tevreden bij.

  9.30 uur. Tijd voor juf Kim. Samen met de docent gaan wij aan de slag met een ervaringsgerichte les, zowel met als zonder de inzet van paarden. Vol enthousiasme stormen de kinderen de bak in en staan ze klaar voor een woordenestafette, sommigen met een pony, anderen liever zonder. Af en toe wordt een leerling boos of raakt die overprikkeld, maar daarin zitten wijze lessen verborgen. Met hulp van de sociotherapeuten worden de jongeren aangestuurd op hun gedrag. Er wordt de tijd genomen om hun boosheid kwijt te kunnen, waarbij het pad dat door de weilanden heen loopt afgelopen kan worden. Voor andere jongeren zijn aandacht en een luisterend oor voldoende. Iedere jongere heeft een veiligheidsplan dat die zelf gemaakt heeft met hulp van de sociotherapeut. Dat plan kan worden ingezet als het even niet gaat. Voor de een kan dat een diermoment zijn, de ander kiest liever een plaats uit waar die tot rust kan komen.

  10.30 uur. Tijd om naar binnen te gaan voor wat limonade en een koekje. En tijd om even bij te komen van het bewegen in de buitenlucht. Om 10.45 uur worden de laptops gepakt en wordt het individuele schoolmoment ingezet. Iedereen werkt op zijn of haar eigen niveau. Samen met de scholen waar de jongeren afkomstig van zijn, worden de leerlijnen uitgezet, zodat er toegewerkt kan worden naar een opbouw voor terugplaatsing, of de doorstroming naar een andere school. De 16+-groep volgt een leer-/ werkstage waarbij die werkzaam kan zijn aan Struxboeken / Deviant boeken waar certificaten voor behaald kunnen worden. De 16+-groep heeft een eigen dagprogramma en vindt het heerlijk om heel de dag met de dieren in de weer te zijn. Deze jongeren hebben een eigen ruimte tot hun beschikking waar zij tot rust kunnen komen na de inspanning die zij hebben geleverd.

  11.30 – 12.00 uur. Trots als wij zijn op de inspanning die is geleverd, geven we tijd om te ontladen. De jassen en schoenen worden weer aangetrokken en het socialevaardigheidsmoment wordt ingezet. Gezamenlijk maken wij een wandeling over het terrein, waarbij er vragen gesteld kunnen worden of verhalen kunnen worden verteld. Bij regen kunnen er vragenkaartjes ingezet worden, of spellen. Onder begeleiding van de sociotherapeut worden gevoelens bewust gemaakt en is er ruimte voor het leren omgaan met gevoelens en het uiten van emoties. Daar hebben wij wel trek van gekregen.

  12.30 uur. Na het leren en wandelen lusten wij wel wat. De tafel wordt gedekt met zoet en hartig beleg voor op brood. Het stiltemoment wordt ingezet en er is rust om te eten en bij te komen.

  13.30 uur. Na de rust wordt er een schoolmoment ingezet. Met behulp van Ambrasoft, Snappet en Scula gaan wij aan de slag. Sommige jongeren hebben in de ochtend onderwijs gevolgd op hun eigen school en hebben huiswerk meegekregen om bij Horses&Co aan te werken. Alles is mogelijk en de leerlingen worden bij hun leerprocessen bijgestaan door de docent.

  Om 14.00 uur volgt het fijnste moment van de dag; het moment waar heel de dag naar wordt uitgekeken: het coachmoment met behulp van paarden. Poetsen, paardrijden, een parcours lopen enzovoort, waarbij gevraagd wordt naar hun welbevinden. Of het ontspanningsmoment voor de jongeren die als beloning met elkaar mogen voetballen of trampoline mogen springen.

  Het buitengedeelte bestaat uit een individuele taak en een groepstaak. Alle specifieke leermomenten worden vastgelegd in het cliëntadministratiesysteem. Aan de hand van persoonlijke doelen en groepsdoelen wordt er gewerkt aan het versterken van weerbaarheid, het vasthouden aan de structuur en het uiteindelijk weer toeleiden naar een schoolse setting of werk in samenspraak met het UWV.

  De dag wordt afgesloten met het invullen van de Outcome Rating Scale (ORS). De jongeren pakken hun eigen bikkelmap en beschrijven met behulp van smileys wat er die dag goed is gegaan, wat een aandachtspunt is en wat zij meenemen naar een andere dag: een leerdoel. Wij helpen de jongeren daarbij, door individueel de dag met ze door te nemen. De map wordt weer netjes opgeborgen achter slot en grendel en de taxi’s staan klaar voor vertrek, of de ouders komen binnen voor een overdracht en de dag zit erop.

  Inspanning en ontspanning
  Horses&Co werkt vanuit een concept waarbij er een balans is tussen inspanning en ontspanning. Het buiten zijn en actief bezig tussen de paarden wordt afgewisseld met binnen werken aan school, aan sociale vaardigheden en positieve mindset. Het team bestaat uit pedagogen, sociotherapeuten, een psychologe en een docente.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply