Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
Rate this post
 • Een kind leert door te proberen en te ervaren
  Rate this post

  Gezond eten en genoeg bewegen alléén is niet genoeg. Er zijn meer factoren die van belang zijn bij jonge kinderen. Het is van groot belang dat kinderen op de juiste wijze gestimuleerd worden, zodat ze zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig persoon met zelfvertrouwen en empathie.

  Elke leeftijd heeft bijzondere ontwikkelingsfasen, en de beroepskrachten van de kinderopvang zorgen ervoor dat die goed verlopen, door het bieden van emotionele veiligheid en een veilige omgeving. Verder ondersteunen de beroepskrachten de persoonlijke competentie van elk kind afzonderlijk. De sociale ontwikkeling is ook een belangrijke factor die ondersteund wordt. Tevens is socialisatie door overdracht van het algemeen aanvaarden van normen en waarden belangrijk met het oog op een respectvolle ­manier van omgang met anderen in de maatschappij.

  Mentor
  Elk kind in onze kinderopvang en BSO heeft een mentor. Zij draagt in grote mate bij aan het netwerk (om een kind heen) dat naast thuis gevormd wordt. Bij de BSO-kinderen is zij zowel voor de ouders als voor het BSO kind een aanspreekpunt. De (KDV-)mentor observeert op alle ontwikkelings­domeinen van het kind, rapporteert, signaleert en zal daar waar er behoefte is samen met de ouders en het team een plan van aanpak opzetten. Wanneer er een signaal komt, kan er samen gestuurd worden. Tevens zal zij onder andere op reguliere basis oudergesprekken aanbieden voor elk kind en een doel formuleren. Het stimuleren zal op verschillende gebieden altijd gebeuren op een kindvriendelijke, speelse wijze. Ze biedt onder andere beweeg- en tafelspelletjes, zingen, voorlezen, dansen en kringactiviteiten aan en ondersteunt eventueel ook logopedie of fysio­therapie door samen te werken met ouders.

  Proberen en ervaren
  Een kind leert door te proberen, te ervaren. Fouten maken mag. Een veilige omgeving zorgt voor zelfvertrouwen, en normen en waarden worden ontwikkeld in dit proces. Groei en ontwikkeling komt in stapjes. Hoe groot of klein deze stapjes zijn, bepaalt een kind zelf. Wat wij kunnen aanbieden is een omgeving die uitdaagt om al deze competenties te ontwikkelen.
  Door maandthema’s aan te bieden, worden op een speelse wijze nieuwe woorden (uiteraard geënt op leeftijd) en begrippen aangeboden. De ruimte is hierop ingericht, waardoor er een ontwikkelingsplatform ontstaat. Spulletjes passend bij het thema mogen meegenomen worden van thuis. Tevens zal erover voorgelezen en gesproken worden, zodat ze elkaar verbinden.

  Vrij spel zal geobserveerd worden en door deze te regi­streren, komt er overzicht om gericht te stimuleren waar de groei ontwikkeling gewenst is. Kinderen stimuleren elkaar, kijken af, doen elkaar na. Door kunde en kwaliteit, door de gegevens te relativeren, door geduld en humor en uiteraard veel liefde voor het kind kunnen we een omgeving aanbieden die het kind zó stimuleert in zijn ontwikkeling, dat hij mag zijn wie hij is en zich kan ontwikkelingen in zijn tempo.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply