Rate this post
 • Leren in een reflex
  Rate this post

  Waardoor zijn sommige kinderen hyperactief, allergisch of onhandig? Waardoor zijn sommige kinderen leesblind of hebben ze moeite met rekenen? Waarom kunnen sommige verbaal sterke kinderen hun ideeën niet op papier krijgen?

  Het INPP in Chester (UK) ontdekte dat de aanwezigheid van afwijkende reflexen leer- en gedragsstoornissen kunnen veroorzaken. Gelukkig kunnen deze stoornissen met de NOVreflextherapie door middel van fysieke oefeningen hersteld worden.

  Reflexen in de babytijd
  Primitieve babyreflexen helpen ons letterlijk de eerste maanden van ons leven te overleven. Posturale reflexen (houdingsreflexen) laten ons bijvoorbeeld rechtop zitten, staan, lopen, leren praten, lezen, schrijven en níet onhandig zijn.
  Een niet goed doorlopen reflex-ontwikkeling kan de auditieve en/of visuele informatieverwerking negatief beïnvloeden. Storingen zijn dan zichtbaar in oogbeweging, motoriek, ruimtelijke oriëntatie en verbale en schriftelijke expressiemogelijkheden.
  Voor veel kinderen die overactief of onhandig zijn, allergieën of specifieke leerproblemen hebben geldt, dat ze niet het gereedschap hebben om het goed te doen. Ze hebben nog steeds één of meer babyreflexen.
  Twee voorbeelden van wat afwijkende reflexen kunnen doen:

  1. De Asymmetrische Tonische Nekreflex
  Deze reflex vormt het begin van de oog-handcoördinatie. Wanneer de baby naar zijn handje kijkt en dan zijn hoofdje draait, strekt de arm zich en volgen de ogen het handje. Zo leert het kindje op een verdere afstand te kijken.
  Wanneer deze reflex niet geremd wordt, zal het kind geen voorkeur ontwikkelen voor links- of rechtszijdigheid, wat belangrijk is in het ontwikkelen van lees-, schrijf- en spellingsvaardigheden. Schrijfproblemen zijn bij deze reflex dus ook vaak zichtbaar. Het kind is zó bezig met de motoriek van het schrijven, dat het de informatie van zijn oren en ogen niet op papier kan krijgen. Dit heeft niets te maken met intelligentie. Deze kinderen raken gefrustreerd, omdat ze weten dat ze het moeten kunnen, maar het lukt ze fysiek niet.

  2. De Symmetrische Tonische Nekreflex (kruipreflex)
  Deze reflex zorgt voor de integratie van de zintuiglijke informatie wanneer het evenwicht, de ogen en de waarneming goed gaan samenwerken. Hierdoor krijgt het kind zijn evenwichtsgevoel en een besef van ruimte en diepte. Dit is het moment waarop het kind onder andere goed leert zijn ogen snel te focussen van veraf naar dichtbij en omgekeerd. Schoolkinderen met een nog aanwezige STNR zitten vaak op één of beide benen of liggen met hun hoofd bijna op de tafel tijdens het werken. Overschrijven van het schoolbord is lastig, want de ogen focussen te langzaam van veraf naar dichtbij en terug. Als een kind niet alleen de STNR maar ook nog de ATNR heeft, wordt het concentreren wel erg bemoeilijkt: ze moeten én rechtop zitten én arm en hand coördineren, terwijl hun reflexen anders dicteren.

  Het behandelingsprogramma
  Het programma bestaat uit specifieke bewegingsoefeningen die de reflexen nabootsen. Het elke dag doen van de oefening zorgt ervoor dat de reflexen weer onder controle komen. Hierdoor wordt het centrale zenuwstelsel versterkt en verdwijnen de functioneringsstoornissen. Vaak blijkt dat de problemen daarmee vanzelf verdwijnen.

  Zie de website van NOV reflextherapie voor meer en uitgebreidere informatie.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply