Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
 • Meer regie over de eigen gezondheid

  Mensen willen de best mogelijke behandeling of operatie, volgens de nieuwste technieken. Maar daarnaast willen zij aandacht voor het feit dat zij meer zijn dan hun ziekte of aandoening.

  Vanuit die overtuiging omarmt het Jeroen Bosch Ziekenhuis positieve gezondheid. De nadruk komt daarmee de komende jaren te liggen op het verbeteren van het functioneren in het dagelijks leven. Daarbij staat centraal wat patiënten belangrijk vinden. Zorg op maat, dichtbij huis en op je eigen manier zijn belangrijke ingrediënten. Mensen krijgen daarmee meer regie over hun eigen gezondheid.

  Babette van der Zwaard is Research Scientist binnen de afdeling Orthopedie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Daar wordt geëxperimenteerd met het samenstellen van een ‘keuzemenu’ voor mensen met een versleten knie. ‘Voor deze mensen hebben wij nu een standaard behandeltraject. Maar niet iedereen past daarin of wil daarin passen. Waar we nu naar toe willen, is dat de mens in zijn dagelijkse leven centraal staat in de zorg die we bieden. Iemand van 50 jaar met een versleten knie wil misschien na de operatie nog kunnen sporten, terwijl iemand van 80 jaar daar geen behoefte aan heeft. Overigens komt andersom ook voor’, lacht ze. ‘Het betekent in ieder geval iets voor de intensiteit van de zorg die je aanbiedt.’

  ‘Om het keuzemenu samen te stellen, knippen we het behandeltraject op in kleine stukjes en kijken we samen met patiënten waar zij een keuze zouden willen hebben. Ook andere afdelingen binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn hiermee bezig. Het doel is dat iedere patiënt die dat wil meer kan meebeslissen over zijn eigen zorg daardoor meer regie ervaart ten aanzien van zijn/haar eigen gezondheid.’

  Keuzes
  ‘Onderzoek heeft aangetoond dat patiënten sneller beter worden als ze keuzes hebben kunnen maken waar ze zelf achter staan. Dat kan betrekking hebben op onderdelen van het zorgtraject, maar bijvoorbeeld ook op de wijze van communicatie of voorlichten. Binnen Orthopedie zijn we samen met een bedrijf in de regio en andere ziekenhuizen bezig met het onderzoeken van patiëntervaringen met het gebruik van een knie-app. Deze is om patiënten die voor het eerst naar een orthopeed komen, gefaseerd in de dagen voorafgaand aan de afspraak voor te lichten. Bijvoorbeeld over de aandoening en mogelijke behandelingen. Een ander voorbeeld is de JBZ-app van de afdeling Gynaecologie, waarmee vrouwen 24/7 vragen kunnen stellen aan hun zorgverleners binnen het ziekenhuis.’

  ‘Zo experimenteren we volop binnen het ziekenhuis met andere werkwijzen. Daarbij betrekken we altijd de mensen om ons heen, als het even kan hun naasten en uiteraard onze (zorg)partners in de regio.’

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply