Rate this post
 • Nieuw beleid rondom huishoudelijke hulp
  Rate this post

  Er zijn veel ontwikkelingen in de gemeente Roosendaal op het gebied van Huishoudelijke Hulp. Zo heeft de gemeente een herverdeling gemaakt welke zorgaanbieder waar de Hulp bij het Huis­houden mag leveren. De ontwikkelingen zorgen voor verandering en verwarring. Voor alle Roosendaalse zorgorganisaties heeft de nieuwe manier van werken consequenties. We vertellen je graag over de ontwikkelingen en waar je terecht kunt met jouw vragen.

  Het Punt is een initiatief van Groenhuysen Wmo BV, Thuiszorg DAT en TWB Thuiszorg met Aandacht. Deze organisaties stellen het belang van jou als klant en dat van hun medewerkers voorop! Bij Het Punt kun je terecht voor alle informatie over thuiszorg in de gemeente Roosendaal.

  Herverdeling in gebieden
  Inwoners van de gemeente Roosendaal die niet zelf hun huis kunnen schoon houden, vragen bij de gemeente een indicatie aan voor Hulp bij het Huishouden. De gemeente geeft hiervoor een beschikking of indicatie. Tot 1 maart kon je als inwoner zelf kiezen bij welke zorgorganisatie je Huishoudelijke Hulp afnam. De gemeente heeft gekozen voor een andere inrichting voor de Huishoudelijke Hulp. Vanaf 1 maart kunnen nieuwe klanten hun zorgorganisatie niet meer zelf kiezen. De gemeente Roosendaal heeft de gemeente verdeeld in 6 gebieden. Per gebied is er één zorg­organisatie aangewezen die daar de Hulp bij het Huishouden mag leveren. Dus het gebied waar je woont, is bepalend voor welke zorgaanbieder je krijgt. Ruim voor 1 juli ontvang je meer informatie van de gemeente en van jouw huidige zorgorganisatie, zodat je weet waar je op kunt rekenen.

  Nieuwe manier van werken
  Ook de manier waarop de gemeente Roosendaal de huishoudelijke ondersteuning organiseert, verandert vanaf
  1 juli. Je krijgt niet langer een aantal uren huishoudelijke hulp toegewezen. De WMO-consulent kijkt nu wat er nodig is voor een ‘schoon en leefbaar huis’.

  De komende periode wordt iedere klant die Hulp bij het Huishouden ontvangt bezocht door de gemeente en de zorgorganisatie. In een keukentafelgesprek kun je jouw vragen stellen en wensen delen. Samen met jou wordt er gekeken wat je zelf kunt, wat je mantelzorgers doen en wat de zorgorganisatie van je kan overnemen. Ook wordt de mogelijkheid besproken om jouw vaste hulp te behouden met de nieuwe aanbieder. Je ontvangt van de gemeente een uitnodiging voor het keukentafelgesprek.

  Enkele weken voor 1 juli krijg je bericht wie je vaste medewerker wordt. Als het niet klikt met de nieuwe medewerker, wordt er een oplossing gezocht. Op de website staat een tabel waarin je de onderverdeling per gebied kunt vinden en de gemaakte afspraken tussen zorgaanbieders.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply