Rate this post
 • Ont-moet, speel en ontwikkel!
  Rate this post

  Als jij jouw kind naar een kinderopvang brengt, wil je niets liever dan dat jouw kind zich daar gelukkig voelt. Kinderen die mogen ontdekken en ruimte hebben om te spelen, zitten vaak goed in hun vel. Vandaaruit ontstaat een gezonde zelfontwikkeling.

  Kinderen die zich veilig voelen en vrijheid ervaren, bouwen aan een sterke basis voor de rest van hun leven. Een kinderopvang waar betrokkenheid en welbevinden van de kinderen centraal staat: dat is wat een kind nodig heeft. Een plek waar er rekening wordt gehouden met de behoeften van de kinderen en dat zij de kans krijgen om dingen in hun eigen tempo te ontdekken. Spelen stimuleert de creativiteit: zelf dingen leren oplossen, buiten de kaders denken. Breed denken zorgt voor zelfredzaamheid op latere leeftijd. Zelfredzaamheid
  Bevorderen van de zelfredzaamheid van kinderen is één van de zaken waar de pedagogisch medewerkers van Kinderopvang De Windkracht aandacht aan besteden. Daarvoor wordt er eerst een veilig en vertrouwd gevoel in de groep gecreëerd. Kinderen zijn trots, krijgen een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen als ze iets kunnen. Het doel van de medewerkers is dat een kind zich later zelfstandig kan redden in de wereld. Het kind wordt daartoe uitgedaagd en krijgt positieve feedback.
  De kinderen oefenen zelfredzaamheid op verschillende vlakken uit. Denk daarbij aan zelf de jas aantrekken, zelf of met hulp conflicten oplossen, helpen met de tafel dekken, alleen naar het toilet gaan enzovoort.

  Activiteiten
  Bij Kinderopvang De Windkracht worden activiteiten aangeboden die bij de leeftijd van het kind passen. Deze activiteiten hebben een duidelijke doelstelling, zodat de medewerkers bij elke activiteit een deelaspect van de ontwikkeling kunnen stimuleren. Het aanbod is gevarieerd. Activiteiten met dreumesen zijn bijvoorbeeld voornamelijk gericht op de zintuigen: het ontdekken met verf, klei of andere creatieve materialen.
  De pedagogisch medewerkers op de peutergroepen bieden de kinderen elke dag een keuze aan diverse activiteiten, zoals spel, creatief zijn en beweging.

  Een andere kijk op kinderen
  ‘Het is van wezenlijk belang dat een kind zoveel mogelijk zelf ontdekt. Als we hem helpen elk probleem op te lossen beroven we hem van datgene dat voor zijn mentale ontwikkeling het belangrijkste is.’ (E. Pikler) Vanaf dag één na de geboorte heeft jouw kindje alles in zich om te ontwikkelen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Dit zijn belangrijke kwaliteiten! Als we die in onze kinderen kunnen zien en hen hierin ondersteunen, geven we hen optimale kansen tot ontwikkeling. Dit is de gedachte van Kinderopvang De Windkracht en ligt ten grondslag aan het werk van dr. Emmi Pikler, een kinderarts en pedagoog die ruim 50 jaar onderzoek deed naar de ontwikkeling van jonge kinderen.

  Praktisch, veilig en vertrouwd!
  Kinderopvang De Windkracht is modern, vrolijk en kleurrijk. Het is gevestigd in een multifunctioneel gebouw. Er wordt nauw samengewerkt met de daarin gevestigde basisscholen en de daaraan verbonden BSO’s. Naast het dagelijkse aanbod aan activiteiten kunnen kinderen bovendien deelnemen aan verschillende workshops, zoals muziek en ontdekken. Pas als de kinderopvang goed geregeld is, kun jij met een gerust hart naar jouw werk gaan!

  Kinderopvang De Windkracht maakt deel uit van De Witte Wielen, een maatschappelijke onderneming voor kinderopvang en buitenschoolse opvang die zich in kindcentra samen met het basisonderwijs richt op een optimale ontwikkeling van alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply