Rate this post
 • Plezierig in contact
  Rate this post

  Merk je dat je kind weinig contact heeft met medescholieren, erg meegaand is en/of niet voor zichzelf opkomt? Of dat je kind juist vaak schreeuwt en ruzie zoekt? Bij beide groepen kinderen zie je dat ze moeite hebben in de omgang met anderen en dat ze ook weinig vertrouwen en inzicht hebben in hun eigen sociale mogelijkheden.

  Sommige kinderen hebben moeite met bepaalde sociale vaardigheden. Dat kan komen door bijvoorbeeld ADHD of vormen van autisme, maar ook bijvoorbeeld door faalangst, onzekerheid, nare ervaringen, een ontwikkelingsachterstand of hoogbegaafdheid. Het is ook niet zo gek: er zijn veel ongeschreven regels in communicatie… Psychomotorische Kindertherapie (PMKT) kan dan uitkomst bieden.
  Nicole Vermast van de praktijk PMKT Wijs kan het kind observeren en de problemen in kaart brengen. In combinatie met gesprekken met de ouders wordt een behandelplan opgesteld. Nicole haalt de positieve kwaliteiten van het kind naar voren en gebruikt die om veranderingen aan te brengen in het gedrag.
  PMKT is een ‘doe’-therapie. Door middel van sport en spel, tekenen, muziek, rollenspel en/of sensorische activiteiten komt een kind in beweging en doet het veel ervaring op. Hierdoor leert het zichzelf en anderen beter te begrijpen, zodat het beter kan inspelen op verschillende situaties. Het kind krijgt handvatten om er beter mee om te gaan, zodat het beter functioneert en weer plezieriger in contact met anderen kan staan.
  Een traject duurt gemiddeld een schooljaar (20 tot 25 sessies, afhankelijk van de aard van de problematiek), en natuurlijk houdt Nicole regelmatig contact met de ouders en de school.
  Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply