Rate this post
 • Samen de wereld kleuren
  Rate this post

  ‘Plezier in ontwikkeling!’ Dat is het motto van Kern Kinderopvang Zoetermeer, een belangrijke partner in kinderopvang van Het Meerpunt, en nu al zo’n 40 jaar actief in de kinderopvang in elke wijk in Zoetermeer.

  Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen van 0 jaar tot het einde van de basisschooltijd. Goede kinderopvang laat kinderen zelf ontdekken wat hun kracht is en hoe zij groot willen worden.
  Binnen Kern Kinderopvang Zoetermeer ligt de nadruk op het opdoen van ervaringen, niet op het presteren. Omdat kinderen situaties op verschillende wijze beleven, is het eindresultaat voor ieder kind anders. Zo kleurt een kind op zijn eigen manier de wereld. Op onze locaties bieden wij kinderen ervaringen en activiteiten die aansluiten bij hun interesses en ontwikkelingsniveau, waardoor zij zich op een gezonde manier kunnen ontplooien. Bij ons hebben kinderen plezier in hun ontwikkeling!

  Samenwerken is de kern
  ‘Samenwerking en verbindingen leggen, vinden wij erg belangrijk’, aldus Annemiek van Iersel, regiomanager van Kern Kinderopvang Zoetermeer. ‘Als je met kinderen werkt, doe je dat nooit alleen, maar met ouders, scholen, het consultatiebureau, sportverenigingen enzovoort. Met ouders hebben wij laagdrempelig contact. Zo kunnen we voortijdig problemen of ontwikkelingsachterstanden signaleren en de ouders helpen met de opvoeding. We werken nauw samen met basisscholen, met name bij de voorschoolse educatie. Zo geven wij kinderen een goede basis om te starten op de basisschool. Samen met OPOZ (Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer) zijn wij zelfs het eerste Integraal Kindcentrum van Zoetermeer gestart. Een integraal kindcentrum gaat een stap verder dan een brede school of een verlengde schooldag. Het biedt een totaalpakket op het gebied van onderwijs, opvang en vrije tijd.
  Doordat wij in de wijken de samenwerking en verbinding actief opzoeken met verschillende organisaties, ontstaan er mooie en verrassende initiatieven. Zoals peuterzwemles, spetterende (water)activiteiten samen met de scouting, de voorleesexpress die aan huis komt en een bibliotheek op de locatie. Ook wordt er in de wijken nauw samengewerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin door middel van spelinloop voor ouders met kinderen, thema ouderbijeenkomsten en inloopspreekuren op onze locaties.

  Flexibele en complete opvang
  Wij bieden flexibele en complete kinderopvang. Het kinderdagverblijf biedt dagopvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het speelhuis-speeltaalhuis geeft peuters van 2 tot 4 jaar de gelegenheid om, buiten het gezin, in een veilige en vertrouwde omgeving met andere kinderen te spelen en op deze manier beter voorbereid te worden op de basisschool. De BSO is een uitdagende en gezellige plek voor en na school en is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De oudere kinderen willen meer vrijheid, zelfstandigheid en uitdaging. Daarom kunnen de 9- tot 13-jarigen voor buitenschoolse opvang terecht bij onze KIDSclubs. De KIDSclubs bieden dezelfde opvang als de buitenschoolse opvang, maar hebben hun inrichting en activiteitenaanbod aangepast op de oudere leeftijd van de kinderen. Ook bieden wij flexibele opvang aan.
  ‘Heb je iedere week andere opvangdagen nodig? De ene week geen opvang nodig en de andere week wel? Bij Kern Kinderopvang Zoetermeer denken wij graag met je mee! Onze opvang is inclusief luiers, gezonde voeding en uitstapjes. Wil je een keertje langskomen om de sfeer te proeven? Wij geven je graag een persoonlijke, vrijblijvende rondleiding, zodat je al je vragen kunt stellen.’

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply