Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
Rate this post
 • Samen overgewicht te lijf
  Rate this post

  Het verminderen van overgewicht en obesitas bij kinderen vraagt om een ketenaanpak in de wijk. Vanuit die visie hebben GGD Hart voor Brabant, de gemeente ’s-Hertogenbosch (JOGG-gemeente) en het Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) een succesvolle pilot uitgevoerd in Den Bosch-Noord. Het leverde hen de Godshuizen Innovatieprijs 2014 op én subsidie van het ministerie van VWS om dit project uit te bouwen tot een ‘Proeftuin ketenaanpak over­gewicht bij kinderen’. Den Bosch krijgt hiermee de functie van leverancier van ‘best practices’ voor de rest van Nederland.

  De Proeftuin is gericht op het realiseren van een ketenaanpak voor kinderen van 0 tot 12 en 12 tot 18 jaar en moet een aanvulling zijn op het werk van Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en Care 4 Obesity *. De subsidieverstrekking loopt tot en met 31 december 2016. Binnen die periode zullen de Bossche ketenpartners, die op dit gebied samenwerken met de JOGG-gemeente Oss, hun modellen voor ketensamenwerking en implementatie ontwikkelen en presenteren. Daarnaast gaan ze advies uitbrengen over het invullen van de randvoorwaarden (financiën, het delen van patiëntengegevens, het monitoren van resultaten) en wordt een compleet pakket aan praktische tools opgeleverd voor de partners binnen de keten.

  Overgewicht en obesitas
  Pas sinds enkele jaren wordt in Nederland het risico van overgewicht en obesitas bij kinderen breed onderkend. De kinderen die het betreft, ervaren vaak problemen in hun sociale ontwikkeling, door pestgedrag, een negatief zelfbeeld en een afnemend zelfvertrouwen. Op latere leeftijd is bij hen de kans op ziektes als diabetes type II en hart- en vatenaandoeningen aanzienlijk. In Nederland hebben 500.000 kinderen overgewicht, waarvan 50.000 obesitas. Een aantal dat – ondanks de groeiende aandacht – nog steeds toeneemt.
  Projectmanager Marian Sijben schreef in 2013, samen met kinderarts-endocrinoloog Edgar van Mil van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, een strategisch bedrijfsplan voor het medisch centrum van OLIC. Daarin wordt de vinger op de zere plek gelegd: bij 95 procent van de kinderen die kampen met overgewicht, gaat het om een leefstijlprobleem. De aanpak daarvan hoort niet in het ziekenhuis, maar in de wijk, dichtbij het gezin, met een goede samenwerking en afstemming tussen lokale professionals.

  In de wijk
  In Den Bosch-Noord is zo’n ketenaanpak daadwerkelijk gerealiseerd met basisschool De Duizendpoot, de huisartsen van Gezondheidscentrum Noord, GGD, gemeente en JBZ/OLIC. Omdat school en huisartsen – de zogenoemde ‘warme relaties’ – actiever betrokken zijn bij de signalering, is de drempel voor ouders verlaagd. Het thema ‘overgewicht’ heeft een minder heftige lading gekregen voor ouders en kinderen, er wordt eerder gesignaleerd en meer ingezet op preventie. Bovendien verwijzen de betrokken huisartsen vaker en gemakkelijker door, dankzij de ketensamenwerking. Deze wijkgerichte manier van werken sluit volledig aan op de transitie Jeugdzorg en de aandacht die er binnen de gemeente is voor preventie en gezond gedrag. Een oplossing voor overgewicht bij kinderen vraagt om meer dan een medisch antwoord.

  Kinderarts als adviseur
  Met de ‘best practices’ en concrete handvatten en tools kan Den Bosch een impuls geven aan het realiseren van een ketenaanpak bij andere gemeenten in het land. Uiteindelijk is het de bedoeling dat kinderartsen steeds minder kinderen met overgewicht op hun spreekuur gaan zien. Waar mogelijk zoekt de ziekenhuiszorg aansluiting in de wijk en treedt zij op als adviseur van professionals in de eerste lijn en de jeugdgezondheidszorg. Als het nodig is, levert het experticecentrum JBZ/OLIC topzorg op maat.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply