Rate this post
 • Rate this post

  Ieder kind, ieder mens verdient een ‘veilig thuis’. Helaas is dat niet vanzelfsprekend; ook niet in ons welvarende land. Zo krijgen jaarlijks meer dan 100.000 kinderen te maken met mishandeling of verwaarlozing. 

  De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid helpt mee om daar wat tegen te doen. Net als de politie, ziekenhuizen en huisartsen, zijn ook ambulancediensten sinds enkele jaren verplicht om oog te hebben voor (kinder-)mishandeling en huiselijk geweld. Als zij daarvan signalen zien bij gezinnen thuis, kunnen ze melding maken bij de instantie Veilig Thuis. In 2017 hebben ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs in Zuid-Holland Zuid 278 keer zo’n ‘zorg-melding’ gedaan. Het gaat om vermoedens van onder meer mishandeling, misbruik, verwaarlozing, vervuiling en andere zorgwekkende situaties bij patiënten thuis.

  Aankloppen voor advies

  Het aantal meldingen neemt de afgelopen jaren flink toe. ‘Dat komt doordat wij er steeds meer en beter oog voor hebben’, vertelt Jola Schenk. Zij is behalve ambulanceverpleegkundige ook een van de twee aandachtsfunctionarissen voor kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de dienst. Ambulancemedewerkers die zich na een hulpverlening bij een patiënt thuis zorgen maken, kunnen bij Schenk of haar collega Corrie Reesink aankloppen voor advies en om samen te bespreken of een melding op z’n plaats is.

  Verslaving of mishandeling

  Waar de ambulancemensen op ‘aanslaan’, kan heel uit-eenlopend zijn. Schenk: ‘Bijvoorbeeld als er sprake is van verslaving of overmatig middelengebruik, ernstige psychiatrische klachten of een poging tot zelfdoding, terwijl er ook een partner en/of kinderen in het huishouden aanwezig zijn. Maar ook mishandeling en verwaarlozing van ouderen komt steeds duidelijker naar voren.’

  Passende hulp

  ‘Melden’ staat niet gelijk aan ‘klikken’, betoogt haar collega Reesink. ‘Het omgekeerde is waar. We gunnen de patiënten en hun gezinnen juist een uitweg uit een vaak uitzichtloze situatie. Na een melding kan passende hulp van instanties op gang komen. Die stap willen mensen vaak zelf ook graag zetten, maar het lukt niet op eigen kracht. Wij vertellen het altijd aan de betrokkene als we een melding overwegen. In het begin verwachtte ik daar boze reacties op, maar bijna altijd zien we iets van opluchting, omdat er wat in beweging wordt gezet. We doorbreken de onmacht.’

  Ambulancemedewerkers hebben hierin zelfs een unieke rol en verantwoordelijkheid, betogen Reesink en Schenk. ‘Alleen wij komen thuis achter de voordeur, op de momenten dat mensen op hun kwetsbaarst zijn. Als het eerder nog lukte om problemen te verbergen, lukt het op dat moment meestal niet meer.’

  Veilig Thuis (voorheen waren dit het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Steunpunt Huiselijk Geweld) is positief over de toename en de kwaliteit van de meldingen. In vrijwel alle gevallen leiden die ook echt tot nader onderzoek.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply