Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
Rate this post
 • Spelenderwijs leren bewegen
  Rate this post

  Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt de ontwikkeling langer of wijkt deze af van wat gebruikelijk is. Meer oefening is nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

  Wanneer je kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de zorgverlener die gespecialiseerde kennis en vaardigheden bezit met betrekking tot het houdings- en bewegingssysteem van kinderen (0-18jaar).
  Bij zuigelingen kan er sprake zijn van een langzame of afwijkende ontwikkeling bijvoorbeeld door een vertraagde rijping van het zenuwstelsel, de zintuigen of het houdings- en bewegingsapparaat. Dit kun je signaleren door onder ­andere een voorkeurshouding, lage spierspanning, overstrekken, eenzijdig bewegen of een lage belastbaarheid.
  Bij de peuter- en kleuterleeftijd worden vaak afwijkingen of achterstanden gesignaleerd omdat de eisen ten aanzien van de motorische vaardigheden worden verhoogd. De behandeling van zuigelingen, peuters en kleuters richt zich op het stimuleren van de normale motorische ­ontwikkeling en het geven van oefeningen, speladviezen en adviezen met betrekking tot de dagelijkse verzorging om de behandeling te ondersteunen.
  Bij oudere kinderen kunnen bewegingsproblemen invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep. Kinderen van deze leeftijd zijn zich vaak bewust van het feit dat ze anders bewegen of meer moeite hebben met bepaalde vaardigheden dan hun leeftijds­genoten. De hulpvraag kan op het fijnmotorische en/of grofmotorische vlak liggen. De behandeling is gericht op het oefenen van motorische vaardigheden om het kind beter te laten functioneren in zijn omgeving.

  Bij de kinderfysiotherapeut
  De kinderfysiotherapeut onderzoekt, geeft uitleg en advies naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoek en behandelt indien nodig. Gebruikmakend van spelmateriaal en uitdagende oefeningen leren kinderen hun lichaam zo goed mogelijk te gebruiken en te ontwikkelen. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde ­motorische functies aan te spreken.
  De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of van jouw specifieke vraag.
  Elk kind van 0 tot en met 18 jaar is verzekerd voor kinder­fysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie ­dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basis­verzekering. Er is geen sprake van eigen risico.

  Praktijk kinderfysiotherapie Charité en Van Dekken is ­gevestigd in het Centrum voor Jeugd en Gezin aan het Raadsdeel 7 in het oude centrum van Overschie. In dit ­centrum werken onder andere de GGD, het consultatiebureau en nu ook de kinderfysiotherapeut onder één dak. Door middel van deze samenwerkingsverbanden kunnen wij jouw kind een hoge kwaliteit van zorg bieden.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply