Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
Rate this post
 • Stel vaderverstoting strafbaar
  Rate this post

  ‘Moeders die na een scheiding het contact tussen de kinderen en hun vader saboteren, worden nauwelijks gecorrigeerd door de rechter.’ Deze uitspraak doet Richard van der Weide, advocaat in Amsterdam, in een interview met het NRC van 25 juli. Hij vindt dat dit anders moet.

  In de Nederlandse wet is niet vastgelegd op welke wijze de zorg voor de minderjarige kinderen na het uiteengaan van hun ouders dient te worden geregeld. Vanuit zijn praktijkervaring krijgen minstens acht op de tien kinderen het hoofdverblijf bij de moeder toegewezen, waarbij de vader periodieke omgang met zijn kinderen heeft. Als scheiding en omgang ontaarden in een conflict waarover een rechter zich moet buigen, vindt zelden een doorbreking plaats van deze praktijk. Ook dan geschiedt de verdeling van de zorg door de rechter vrijwel nooit op basis van (gelijkwaardig) co-ouderschap, zelfs niet als de vader daaraan zeer wel invulling kan en wil geven. Deze juridische praktijk opent de deur voor misbruik door rancuneuze moeders: kinderen worden ingezet om de ex-partner financieel te chanteren (alimentatie), te beschadigen en demoniseren, niet zelden ‘ondersteund’ door valse aangiften van mishandeling of seksueel misbruik.

  De weg van de minste weerstand
  De wraak jegens de ex-partner kan zó ver gaan, dat er sprake is van ‘ouderverstoting’: de kinderen kunnen en mogen hun vader niet meer zien, de moeder zet de kinderen in als ‘pion’ en kanaliseert haar wrok over de ex-partner via de kinderen. De rechtspraak in Nederland heeft, net als jeugdzorginstellingen, grote moeite met het sanctioneren van dit voor kinderen en vaders beschadigende gedrag. Met name als er jaren van procederen en strijd aan vooraf zijn gegaan en de primaire zorg bij de moeder op orde is, wordt meestal de weg van de minste weerstand gekozen.

  Vorm van kindermishandeling
  In de VS is ouderverstoting diagnostisch gekwalificeerd als een vorm van kindermishandeling (Parental Alienation Syndrome, kortweg PAS). Met de forse toename van het aantal conflict- of vechtscheidingen neemt het fenomeen PAS verontrustende vormen aan. Kinderen, die a priori lijden onder een scheiding, kunnen blijvende emotionele schade oplopen als het contact met een van hun ouders, doorgaans de vader, wordt afgesneden. Zolang moeders deze dubieuze handelwijze in veel gevallen toegestaan zien door de rechtspraak, is een verdere toename van PAS te verwachten, met alle gevolgen van dien: hulpverlening, jeugdzorg, ­psychiatrie, geweld door radeloze vaders, et cetera.

  Een duidelijk, begrenzend signaal
  Een adequate oplossing zou gevonden kunnen worden in het standaard bij wet toekennen van co-ouderschap aan beide ouders – behalve wanneer de ouders het samen over een andere verdeling eens worden of de rechter op grond van bijzondere omstandigheden anders beslist. Belangrijk is dat strafrechtelijke sancties volgen (geldboete, hechtenis) als dit co-ouderschap wordt gefrustreerd, zodat de moeder op voorhand, bij het uiteengaan, weet dat zij niet straffeloos de kinderen middels psychische ‘vergiftiging’ van hun vader kan vervreemden en geen garen spint bij het aanwakkeren van strijd. Als signalen van vaderverstoting worden waargenomen, zou het gezag aan hem kunnen worden toegewezen. Het Openbaar Ministerie zou misdragingen van rancuneuze moeders na echtscheiding moeten gaan vervolgen.
  Er dient een duidelijk, begrenzend signaal van de wetgever uit te gaan richting wraakzuchtige moeders, zodat zij het uit hun hoofd laten de kinderen bij een scheiding in te zetten als middel om de ex-partner te chanteren en beschadigen. Daarmee zijn kinderen, hun vaders en de samenleving gebaat. En uiteindelijk ook de moeders in kwestie, die later niet de rekening krijgen gepresenteerd door hun kinderen.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply