Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
Rate this post
 • ‘Wij willen scheiden en nu?
  Rate this post

  De beslissing is genomen: jij en je echtgenoot gaan uit elkaar. Maar hoe nu verder? Wat zijn de mogelijkheden om een echtscheiding tot stand te brengen?

  Een echtscheiding wordt altijd uitgesproken door de rechtbank, waarvoor een verzoek moet worden ingediend via een advocaat. Er zijn twee manieren waarop een dergelijk verzoek kan worden gedaan: eenzijdig of gezamenlijk. ‘Eenzijdig’ betekent dat je alleen, op eigen verzoek, de rechtbank vraagt om de echtscheiding uit te spreken en daarbij de regelingen te treffen die nodig zijn. ‘Gezamenlijk’ betekent dat je samen met jouw echtgenoot het verzoek aan de rechtbank voorlegt.

  Als jullie samen tot afspraken komen over de gevolgen van de echtscheiding, wordt doorgaans daarna een gezamenlijk verzoek bij de rechtbank ingediend. Er zijn een aantal routes die gevolgd kunnen worden om te komen tot een onderlinge regeling: mediation, overlegscheiden met een team of (in overleg met) ieder een eigen advocaat.

  Mediation
  Over het algemeen is mediation de snelste en minst kostbare manier om te scheiden. De mediator zit in dit geval met jullie beiden aan tafel om alle gevolgen van de echtscheiding te bespreken en te regelen. Hierbij ontvangen jullie alle informatie die jullie nodig hebben om tot een regeling te komen. Belangrijk is wel dat in deze setting de mediator geen (eenzijdig) advies kan geven.

  Eerst wordt er aandacht besteed aan de emoties die bij jullie beiden spelen. Daarna is het pas goed mogelijk om aandacht te geven aan het afwikkelen van de zakelijke kant van jullie scheiding. De mediator zal de juridische en financiële aspecten in kaart brengen en verschillende opties doornemen waarop jullie de zaken met elkaar kunnen regelen. Als je minderjarige kinderen hebt, wordt er ook een ouderschapsplan opgesteld. Nadat de regeling is vastgelegd in een overeenkomst, wordt er een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank ingediend.

  Overlegscheiden met een team 
  Als jullie wel in onderling overleg uit elkaar willen gaan en tegelijkertijd behoefte hebben aan persoonlijke ondersteuning en advies, is overlegscheiden (ook wel ‘Collaborative Divorce’) de aangewezen weg. Bij een overlegscheiding heeft ieder van jullie een eigen (overlegscheidings-)advocaat en worden de gesprekken geleid door een coach / procesbegeleider. Als er complexe financiële vraagstukken spelen, kan een neutrale financieel adviseur aan het team worden toegevoegd. Het voordeel van een overlegscheiding is dat de benodigde expertise aan tafel zit en deze deskundigen met elkaar samenwerken om tot een goede regeling te komen.

  Ieder een eigen advocaat 
  Als het niet lukt om er samen uit te komen via mediation of overlegscheiden, kunnen jullie ieder een eigen advocaat in de arm nemen die jullie belangen kan behartigen. Met een eigen advocaat kan ook eerst geprobeerd worden om een regeling in onderling overleg tot stand te brengen. Dit kan door schriftelijk voorstellen te doen en een regeling te bereiken, maar ook door overleg tijdens een viergesprek, waarbij beide partijen met hun advocaten aanwezig zijn.

  Procederen
  Indien jullie in onderling overleg niet tot een regeling kunnen komen, dan is het mogelijk om de geschilpunten aan de rechter voor te leggen. Jullie kunnen dan beiden, met bijstand van een advocaat, jullie standpunten aan de rechter kenbaar maken, waarna de rechter uitspraak zal doen.

  Kinderen 
  Als je gaat scheiden en samen (minderjarige) kinderen hebt, is het van belang dat je goede afspraken maakt over de kinderen. Deze afspraken leg je vast in een ouderschapsplan, dat aan een aantal wettelijke vereisten moet voldoen. In het plan moeten afspraken staan over het gezag, het hoofdverblijf, het contact met beide ouders, de wijze van communicatie en overleg en de wijze waarop in de kosten van de kinderen zal worden voorzien. Afhankelijk van hun leeftijd, moet je de kinderen ook betrekken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan.

  Meer informatie voor kinderen en ouders in een scheidingssituatie kun je vinden op de website van Villa Pinedo. Dit is een online platform voor kinderen met gescheiden ouders, waar zij ervaringen en tips van andere kinderen kunnen lezen. Ook is er op de website een online workshop voor ouders. Daarnaast zijn er verschillende open brieven te lezen, geschreven door kinderen van gescheiden ouders, gericht aan onder andere kinderen, ouders en leraren.

  Meer informatie over echtscheiding kun je vinden op

  www.verder-online.nl en www.overlegscheidenbrabant.nl.

   

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply