Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
Rate this post
 • Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
  Rate this post

  Je doet elke dag allerlei handelingen, zoals aan- en uitkleden, huishoudelijke taken, boodschappen, werken, hobby’s en nog veel meer. Deze activiteiten zijn vanzelfsprekend, totdat je te maken krijgt met een beperking. Het normaal functioneren gaat moeilijker. Met de hulp van een ergotherapeut kun je, door middel van advies en behandeling, zo zelfstandig mogelijk blijven in het dagelijks leven.

  Miriam Hop is ergotherapeut en helpt mensen die problemen hebben met de dagelijkse handelingen. Miriam: ‘Die problemen kunnen een lichamelijke of psychische oorzaak hebben. Bij een psychische oorzaak hebben we het bijvoorbeeld over mensen met een CVA, oftewel beroerte, of Parkinson. Ik breng het dagelijks functioneren van de cliënt in kaart. Dat doe ik meestal bij de cliënt thuis, maar dat kan ook op het werk zijn of in mijn praktijkruimte. Als er neurologische problemen zijn, kan ik tests uitvoeren om te kijken hoe de informatieverwerking gaat en wat de gevolgen daarvan zijn voor de dagelijkse handelingen.’

  Toewerken naar het doel
  Miriam vervolgt: ‘Op basis van wat de cliënt weer wil kunnen doen maak ik een behandelplan, waarbij we op een gestructureerde manier gaan toewerken naar het gewenste doel. Uitgangspunt daarbij is wat er al wél goed gaat, en dat proberen te verbeteren. Soms gebeurt dat door middel van oefeningen, en bij andere situaties is een gericht advies voldoende. Wanneer iemand bijvoorbeeld bepaalde handelingen ’s avonds niet kan uitvoeren doordat die daarvoor te moe is, bijvoorbeeld door niet-aangeboren hersenletsel, dan kijken we hoe we de energieverdeling gedurende de dag optimaal kunnen maken.’

  Aanpassingen en hulpmiddelen
  ‘Het kan zijn dat er een aanpassing in huis aan te raden is, zoals het weghalen van dorpels of het plaatsen van een traplift. Of het opruimen of verplaatsen van spullen, in het geval dat een huis te vol is, waardoor er een onveilige situatie is. En soms is het nodig om een hulpmiddel te gebruiken. Ook daar kan ik over adviseren, waarbij ik ook eventueel een vergoeding kan regelen. Zelf heb ik ook allerlei hulpmiddelen, die ik kan uitlenen.’

  Meerwaarde
  ‘De meerwaarde van ergotherapie ten opzichte van andere therapieën is dat de hele situatie in kaart gebracht wordt. Dus niet alleen het handelingsprobleem zelf, maar ook de omstandigheden en de kring rond de cliënt. Zo kan ik, wanneer dat wenselijk is, familieleden en mantelzorgers adviseren en instrueren, zodat de cliënt zo goed mogelijk geholpen wordt. Alles is erop gericht om de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig te laten blijven.’

  Verwijzing en vergoeding
  Ergotherapie is direct toegankelijk. Dat betekent dat je geen verwijzing van een arts of specialist nodig hebt voor het maken van een afspraak met Miriam.
  Ergotherapie wordt voor maximaal 10 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Als je aanvullend verzekerd bent, worden mogelijk meer uren vergoed.

  Parkinson
  Ergotherapie Miriam Hop is aangesloten bij ParkinsonNet, een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het begeleiden en behandelen van parkinsonpatiënten. Door scholingen, cursussen en congressen hebben parkinsontherapeuten veel kennis van het ziektebeeld, van dagelijkse problemen en mogelijke oplossingen.

  Over Ergotherapie Miriam Hop
  Miriam Hop begon haar praktijk in 2012 en werkt bovendien in het OLVG. De praktijk is gevestigd in Medisch centrum Spoor Zuid, waar Miriam samenwerkt met Fysiotherapie Santpoort Zuid en de diëtist en huisartsen in het pand. Ook werkt ze samen met andere fysiotherapiepraktijken en Buurtzorg.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply