Rate this post
 • ‘Afvallen helpt tegen astma’
  Rate this post

  Tot het werk van de jonge arts-onderzoeker hoort ook het sturen van kerstkaarten. Daar kwam Astrid Aardenburg-van Huisstede proefondervindelijk achter. Want als je 100 mensen bereid hebt gevonden om aan je onderzoek mee te werken, moet je ze wel blijven motiveren.

  ‘Ik vroeg veel van de mensen die aan mijn onderzoek meewerkten’, geeft de longarts in opleiding toe. ‘Ze waren een hoop tijd kwijt voor mijn onderzoek. Dus om te voorkomen dat ze het voor gezien hielden, schreef ik nieuwsbrieven, stuurde ik kerstkaarten – alles om ze erbij te houden. Ik had van tevoren niet gedacht dat er zoveel bij een onderzoek kwam kijken.’

  Meer dikke mensen met astma
  Ze kwam, net afgestudeerd, in 2007 in het Sint Franciscus Gasthuis werken als arts-assistent. Daarna richtte zij zich enkele jaren op haar promotieonderzoek. Doel van het promotieonderzoek was om vast te stellen of astma bij obese mensen verdwijnt als ze na een maagverkleining zijn afgevallen. Astrid: ‘We zijn op het idee gekomen om dit onderzoek te doen, doordat er steeds meer dikke mensen in de wereld zijn en tegelijkertijd ook steeds meer mensen met astma. Misschien heeft dat met elkaar te maken, dachten we. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat de kans op astma groter wordt naarmate je zwaarder bent. We wilden kijken of de kans op astma afneemt als je bent afgevallen.’

  Nuttig onderzoek
  Astrid ging op zoek naar proefpersonen, onder meer mensen die een maagverkleiningsoperatie ondergingen. Astrid: ‘Ik vroeg veel van ze. Ze moesten voor de operatie twee keer komen en daarna nog eens vijf keer. Steeds kostte hen dat zo’n twee, drie uur. Longfunctieonderzoek, bloedprikken en het belangrijkste was nog een bronchoscopie. Dan kijk je in de longen en neem je hapjes uit het weefsel. Daarvan zei iedereen: ‘Dat is toch onder narcose, dus dat is goed.’ Maar ik wilde dat een jaar na de operatie nog een keer doen. Het was moeilijk om de mensen ervan te overtuigen dat dat nuttig was…’

  Afvallen helpt
  Uiteindelijk werkten 100 mensen met obesitas mee: 40 patiënten met astma die een operatie ondergingen, 40 zonder astma die werden geopereerd en 20 met astma die geen operatie kregen. Astrid, die zich ‘longarts in opleiding’ mag noemen, concludeert: ‘Uit mijn onderzoek blijkt in elk geval dat als je afvalt het beter gaat met je astma. De longfunctie van mensen met obesitas (zeer ernstig overgewicht) en astma was duidelijk verbeterd na de operatie. Opvallend genoeg deed die verbetering zich ook voor bij mensen met ernstig overgewicht zonder astma.’

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply