Rate this post
 • Als leren niet vanzelf gaat… Spellingsproblemen succesvol aanpakken
  Rate this post

  Kinderen hebben soms problemen met lezen en de spelling. Heel vaak zie ik kinderen in mijn praktijk waarbij het technisch lezen op niveau is, maar waarbij de spelling heel veel moeite oplevert.

  Bij dyslexie denken de meeste mensen aan problemen met het technisch lezen. Maar het komt heel vaak voor, dat een kind normaal heeft leren lezen en toch veel moeite met de spelling heeft. En vaak denken (vooral ouders) dan niet aan dyslexie. En dat is ook niet in alle gevallen de oorzaak. Het kan ook komen doordat een kind een tijdje ziek is geweest en daardoor een deel van het onderwijs heeft gemist. Of door minder goed onderwijs, door overvolle klassen of veel wisselingen van leraren. Problemen met de spelling kan een signaal zijn, dat er meer aan de hand is. Extra ondersteuning kan veel ­opleveren voor het kind.

  Klanken
  Bij spellingsproblemen gaat het meestal om het niet kunnen onthouden en toepassen van allerlei regels. Zoals bij leesproblemen vaak wordt gesproken over problemen met de klank-tekenkoppeling, zo kun je bij spellingsproblemen spreken over problemen bij het noteren van de klank.
  Niet alle klanken zijn klankzuiver. Denk aan woorden met ‘-eer’, ‘-eur’ en ‘-oor’, zoals ‘eerst’, ‘deur’ en ‘voor’. Vaak schrijven kinderen deze woorden als ‘irst’, ‘dur’ en ‘vor’.

  Afwisselende opdrachten
  In mijn praktijk breng ik altijd eerst de specifieke ­problemen van de spelling in kaart. Daarna stel ik een behandelplan op en gaan we aan de slag. De behandeling bestaat uit afwisselende opdrachten. Elk kind met spellingsproblemen oefent eerst op de computer met een voor hem of haar moeilijke categorie woorden. Daarna maakt het een zinnendictee, ook op de computer. Ik bedenk elke week een aantal zinnen met daarin woorden die mijn leerling moeilijk vindt of in het huiswerk fout heeft geschreven. De nadruk ligt dan op het zelf nakijken van wat hij of zij getypt heeft. Ik geef alleen maar aan of en hoeveel fouten er zijn gemaakt. Daarna bespreken we samen het huiswerk en maakt het kind een aantal oefeningen op papier.

  Controle
  Het apart oefenen van bepaalde woorden levert veel succes op. Het is lastiger wanneer het geleerde ook moet worden toegepast in andere situaties. Denk bijvoorbeeld aan wereldoriëntatie of het schrijven van een opstel. Dan is hij of zij met heel andere zaken bezig. Bovendien is het toepassen van de geleerde regels of moeilijke woorden erg moeilijk.
  Het is prachtig om te zien wanneer een leerling, als die aan het typen is, direct ziet dat er een woord fout is. Die controle van wat het kind schrijft is een van de belangrijkste doelen bij de remedial teaching voor de spelling.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply