Rate this post
 • ‘De technieken worden beter’
  Rate this post

  Op oncologisch vakgebied zijn er voortdurend nieuwe ontwikkelingen. Zo lijkt de immunotherapie veel­belovend, al is er nog veel onderzoek nodig. Internist-oncoloog Kees van Arkel van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem schetst een beeld.

  ‘Als er één ziekte is waarvoor jaarlijks meerdere nieuwe medicijnen worden ontwikkeld, dan is dat wel voor kanker. Ieder jaar komen medicijnen beschikbaar die de tumorgroei remmen. Bovendien zijn er verschillende behandelingen voor oncologische aandoeningen, die vaak worden gecombineerd voor het beste resultaat.’

  Beeldvormende technieken
  Aan de behandeling van kanker gaat altijd een diagnose vooraf: om welke kankersoort gaat het, welke eigenschappen heeft de tumor, zijn er uitzaaiingen? Op basis daarvan worden keuzes gemaakt voor de behandeling. ‘Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor beeldvormende technieken, zoals de MRI-scan, de CT-scan en de PET-scan’, aldus de internist-oncoloog. ‘Deze technieken worden beter en gedetailleerder, zodat we steeds kleinere afwijkingen in beeld krijgen en kunnen bepalen of ze al dan niet kwaadaardig zijn. Op basis daarvan kunnen we nog nauwkeuriger bepalen welk gebied geopereerd of bestraald moet worden.’

  Immunotherapie
  ‘Ook bestaande medicijnen kunnen we in een steeds vroeger stadium inzetten, bijvoorbeeld als adjuvante therapie. Dat is een ondersteunende behandeling die ingezet kan worden na een operatie.’ Veelbelovend lijkt de zogeheten ‘immunotherapie’. Hierbij gaat het om een doelgerichte therapie waarbij medicatie zich richt tegen bepaalde genetische mutaties – veranderingen in het erfelijk materiaal – die in kankercellen voorkomen of andere specifieke kenmerken van kankercellen.

  ‘De immunotherapie zouden we als een doorbraak in de behandeling van kanker kunnen beschouwen’, aldus Van Arkel. ‘Deze medicatie zet het eigen afweersysteem van het lichaam aan om kankercellen te bestrijden. Hoopgevend, maar op dit moment helaas nog met diverse bijwerkingen. Er is veel onderzoek nodig om die bijwerkingen tot een aanvaardbaar minimum terug te brengen.’

  Oncologie binnen het A.R.T.Z.
  Het Slingeland Ziekenhuis heeft een samenwerkingsverband met Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Dit samenwerkingsverband heet Alliantie Regionale Topzorg, kortweg A.R.T.Z. Het doel van A.R.T.Z. is om de kwalitatief beste zorg te leveren in het gezamenlijke verzorgingsgebied van de drie ziekenhuizen.
  In het A.R.T.Z.-Oncologisch Centrum werken de specialisten van de drie ziekenhuizen intensief samen volgens een afgesproken vaste werkwijze die voor alle drie ziekenhuizen geldt. Ook is er aandacht voor de zogeheten ‘sneldiagnostiek’, waarbij patiënten zo snel mogelijk de uitslag van een onderzoek krijgen; indien mogelijk zelfs nog dezelfde dag.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply