Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
Rate this post
 • ‘Ik heb weer volop energie!’
  Rate this post

  Steeds meer mensen overleven kanker of blijven langer leven mét kanker. Er wordt dan ook steeds meer bekend over de gevolgen die een behandeling van kanker kan hebben. Zelfs als de behandeling succesvol is geweest, houden veel voormalige patiënten klachten. Vermoeidheid, angst, concentratieproblemen en een slechte mobiliteit worden vaak genoemd.

  Goede zorg – tijdens en na afloop van de behandeling in het ziekenhuis – helpt deze klachten te verminderen of helemaal weg te nemen. Die ondersteuning is tot nu toe erg versnipperd geweest. Je moest meerdere adressen af voor de verschillende soorten hulp. Gelukkig zijn er nu ook plaatsen waar alles onder één dak aangeboden wordt.
  In Amsterdam is er Cancer Care Center: een keten van zeven zorgcentra waar (voormalige) kankerpatiënten op alle terreinen ondersteund worden weer meer vitaal te worden.

  Zorg op maat
  Oedeemfysiotherapie voor verlichting van oedeemklachten. Cardiotraining om weer fit te worden. Psychologische hulp om je te helpen de ziekte te verwerken. Voedingsadvies om weer op je gewenste gewicht te komen. Yoga, acupunctuur, meditatie en mindfulness zodat je weer beter kunt ontspannen, je concentreren en slapen. Pilates voor soepelere gewrichten. Energiecoaching voor meer balans tussen rust en activiteit. Ondersteuning van een re-integratiecoach als je ertegen opziet om weer aan het werk te gaan. De casemanagers van Cancer Care Center hebben met iedere nieuwe cliënt een gesprek om te zien waar hij of zij behoefte aan heeft. Zij bieden zorg op maat.

  Roer weer in eigen handen
  Annemarie Beintema, initiatiefnemer van Cancer Care Center: ‘Wij spreken bewust van het ‘ondersteunen’ van onze cliënten. Wij zijn overtuigd van het belang om mensen het roer zoveel mogelijk in eigen hand te geven. Zelfzorg – of zelfmanagement – neemt een steeds belangrijkere rol in bij de behandeling van kanker. Naast de zorg die geboden wordt door ons en het ziekenhuis is er namelijk ook veel wat de cliënt zelf kan doen. Dit biedt de mogelijkheid zelf meer de regie te nemen, eigen keuzes te maken en meer zelfstandig te worden en blijven. Dat vergroot de kwaliteit van leven. Zo kan de ergotherapeut de cliënt inzicht geven in en leren omgaan met de (vaak beperkte) aanwezige energie en hoe je de dagindeling daarop kunt afstemmen. De oedeemfysiotherapeut kan de cliënt bij oedeemklachten oefeningen geven en adviezen over bijvoorbeeld huidverzorging en zelf zwachtelen om zo het verergeren van de klachten te voorkomen.’

  Ondersteuning voor naasten
  Annemarie: ‘Regelmatig blijkt dat ook de partners en andere naasten van onze cliënten (met name psycho­sociale) hulp nodig hebben. Er is niet altijd evenveel aandacht voor deze groep. Ook voor hen staan wij klaar. Zo zijn wij onlangs, in samen­werking met het OLVG en Ingeborg Douwes Centrum, gestart met ­bijeenkomsten voor jongeren van ouders met kanker. De deelnemers hebben aangegeven dat ze de gesprekken heel waardevol vinden en er heel veel steun aan hebben.’

  Vanaf het moment van diagnose…
  ‘Het is niet altijd nodig en soms ook niet wenselijk om te wachten totdat er klachten ontstaan of tot de behandeling in het ziekenhuis is afgerond. Wij bieden ondersteuning vanaf het moment van diagnose. Door preventieve voorlichting kunnen klachten voorkomen worden. Herstel na een operatie bij bijvoorbeeld darmkanker gaat vaak sneller als de conditie vooraf beter is. Voorafgaand bij ons trainen is dan een uitkomst.’

  … En ook als genezing niet meer mogelijk is
  ‘Helaas geneest niet iedereen van kanker. Wij begeleiden onze cliënten ook als genezing niet meer mogelijk is. In de laat-palliatieve en terminale fase kunnen wij hen helpen de kwaliteit van leven zolang mogelijk zo goed mogelijk te houden. Die ondersteuning kan bestaan uit een fysiotherapeut die helpt de conditie goed te houden tot aan een meditatiecoach die helpt rust te vinden. Maar ook aan voedingsadvies van een diëtist en massages van een (in kanker gespecialiseerde) masseur. Ook hierbij wordt zorg op maat geleverd.’

  In heel Amsterdam
  ‘Wij zijn op zeven locaties in Amsterdam actief, verspreid over de hele stad. Dat is een bewuste keuze, omdat lang reizen tijdens de behandeling van kanker vaak ondoenlijk is. De zorgverleners die bij ons werken, zijn allemaal gespecialiseerd in oncologie en hebben ervaring met kankerpatiënten. Zij delen hun kennis en ervaringen met elkaar en hebben zo samen meer te bieden dan ieder van hen afzonderlijk.’

  Een deel van de diensten van Cancer Care Center wordt vergoed door de zorgverzekering, afhankelijk van het pakket dat is afgesloten. Voor die behandelingen is een verwijzing nodig van de (huis)arts. Voor overige behandelingen is dat niet het geval.

  De behandeling van kanker brengt veel met zich mee. Blijf niet rondlopen met je problemen, maar vraag om advies en ondersteuning. Er is zoveel mogelijk!

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply