Rate this post
 • Logopedie: meer dan een spraakstoornis!
  Rate this post

  Logopedie wordt ingezet bij de behandeling van communicatieproblemen. Hierbij denkt men vaak al snel aan spraakoefeningen. Maar logopedie is meer dan dat! Ons lichaam is een ingewikkeld samenspel van horen, verstaan, begrijpen, denken, en spreken. Wanneer er problemen ontstaan in één of meerdere gebieden, dan kan logopedie uitkomst bieden.

  Logopedie is geschikt voor alle leeftijdsgroepen. In dit artikel beperken we ons tot de behandeling van (jonge) kinderen. Voor alle communicatieproblemen is het belangrijk dat deze in een vroeg stadium gesignaleerd worden. Daarom vinden er regelmatig screenings plaats op peuterspeelzalen en basisscholen. Deze preventieve aanpak minimaliseert de kans op verdere ontwikkeling van communicatieproblemen.

  Spraak
  Logopedie wordt vaak ingezet als het kind moeite heeft met spraak. Denk hierbij aan slechte verstaanbaarheid, moeite met bepaalde klanken, of stotteren. De logopedist onderzoekt de oorsprong, de ernst en de aard van de problematiek, en biedt therapie aan om de spraak en verstaanbaarheid te verbeteren.

  Gehoor
  Ook bij gehoorproblemen kan logopedie worden ingezet. Als een kind bijvoorbeeld moeite heeft met horen en verstaan, al dan niet in achtergrondlawaai, dan kan een logopedist helpen bij het leren lokaliseren van geluid. Ook helpt een logopedist bij het leren omgaan met gehoorverlies en eventuele apparatuur, zoals een hoortoestel.

  Lezen en spellen
  Ongeveer drie tot vijf procent van de leerlingen heeft dyslexie. Voor hen kan logopedie uitkomst bieden. Vaak lezen zij traag en maken ze veel fouten, bijvoorbeeld doordat ze het verschil tussen klanken niet horen of omdat ze woorden gaan raden. Tijdens logopedie trainen ze belangrijke vaardigheden voor het lezen en spellen. Zo luisteren ze naar een klank terwijl ze de mondbeweging oefenen en de letter zien die erbij hoort.

  Mond
  (Jonge) kinderen kunnen problemen ondervinden met afhappen, kauwen en slikken. Ook kunnen kinderen afwijkende mondgewoonten ontwikkelen zoals hardnekkig duim- of speenzuigen, tandenknarsen en ademen door de mond in plaats van door de neus. Een logopedist inventariseert de problemen en stelt samen met jou een plan van aanpak op om de problemen te verminderen of op te heffen.

  Stem
  Een logopedist kan training geven bij kinderen met stemproblemen, bijvoorbeeld als ze pijn hebben bij spreken of schor zijn zonder aanwijsbare oorzaak. Soms kunnen kinderen niet hard genoeg spreken, of zijn ze snel moe van het spreken. In zo’n geval werkt de logopedist vaan samen met een KNO-arts.

  Adem
  Wanneer het ademen problematisch verloopt, dan kan dit tot verschillende klachten leiden. Denk hierbij aan duizeligheid, benauwdheid of kortademigheid. Een logopedist focust zich hierbij onder andere op het aanleren van ontspanningstechnieken en ademhalingstechnieken.

  Taal
  Het kan zijn dat er tijdens de taalontwikkeling problemen optreden. Dit is in de meeste gevallen prima bij te sturen. Naast de oefenmomenten bij de logopedist bieden digitale middelen, zoals apps, extra ondersteuningsmogelijkheden en een houvast in de begeleiding thuis.

  Let op: de meeste logopedische zorg wordt volledig vergoed vanuit het basispakket. Dit geldt echter niet voor alle logopedische zorg. Informeer bij je logopedist of de zorg die je op het oog hebt wel of niet voor vergoeding in aanmerking komt.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply