Rate this post
 • Meer persoonlijke begeleiding
  Rate this post

  De sterk veranderende maatschappij stelt nieuwe eisen aan ons onderwijs. Sommige beroepen en vaardigheden verdwijnen in rap tempo. Zij maken plaats voor andere en vragen om nieuwe vaardigheidseisen. De Matthieu Wiegmanschool gooit daarom het onderwijsroer compleet om. De school biedt met ingang van schooljaar 2015-2016 alle kinderen de mogelijkheid om op hun eigen manier te leren met meer persoonlijke begeleiding dan tot nu toe in bestaande onderwijssystemen mogelijk is.

  Hoe ziet een dag eruit bij ons op school?
  Alle kinderen starten iedere dag in de stamgroep, met een vooraf afgesproken taak. Na een rustige start van de dag kijkt de stamgroepleerkracht samen met de kinderen vooruit naar de dag. De persoonlijke planningen en leertaken worden vanuit de individuele routeplanner toegelicht.
  Uit de stamgroep waaieren de kinderen uit naar de verschillende lesateliers om te werken aan hun eigen taal- en rekenleertaken. Dit doen zij onder (bege)leiding en instructies van hun eigen of een andere (stamgroep)leerkracht.
  Tussen de middag keren de kinderen terug in de stamgroep. Daar lunchen ze gezamenlijk.
  Na de speelpauze duiken alle kinderen de wereldateliers in. Alle kinderen zijn twee uur vanuit hun eigen interesse, talent en niveau aan de slag binnen het gezamenlijke schoolthema in de wereldateliers.
  De middag wordt afgesloten in de stamgroep met een terugblik op de wereldateliers en vooruitblik op de nieuwe dag. De kinderen kunnen nog even rustig met eigen werk aan de slag. Ze kunnen ook gelijk naar huis, naar onze ­naschoolse activiteiten of inpandige opvang.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply