4/4 - (2 stemmen)
 • Een partner met burn-out? Zorg voor jezelf!
  4/4 - (2 stemmen)

  Wanneer  je  partner  een  burn-out  heeft,  betekent  dit  dat  je  meer  taken  op  je  bordje  krijgt.  Afhankelijk  van  de  zwaarte  van  de  burn-out  van  je  partner  wordt  er  opeens  van  jou  verwacht  dat  je  het  huishouden  volledig  doet,  dat  je  de  kinderen  verzorgt,  de  boodschappen  doet,  de  contacten  met  je  schoonfamilie  onderhoudt  en  bovenal  een  lieve,  zorgzame  partner  bent  voor  je  man  die  niks  hebben  kan.

  Op  de  lastige  momenten,  de  momenten  dat  je  er  zelf  ook  even  doorheen  zit,  is  je  partner  er  even  niet  voor  je.  Dat  lukt  even  niet;  hij  heeft  even  niks  om  uit  te  delen. Je  doet  er  goed  aan  om  in  een  dergelijke  situatie  voor  jezelf  te  blijven  zorgen.  Ervoor  te  zorgen  dat  jijzelf  niet  omvalt.  Wanneer  je  zelf  omvalt,  valt  er  niks  meer  te  zorgen.

  Hulp  om  overeind  te  blijven
  Onze  coach  Kiki  Voncken  helpt  partners  goed  voor  zichzelf  te  zorgen.  Dit  kan  door  heel  Nederland.  De  coaching  gebeurt  namelijk  vaak  online.  Wil  je  meer  weten  hierover?  Een  adviesgesprek  is  altijd  gratis!

  1.  Vergeet  jezelf  niet
  Bedenk  heel  goed:  als  je  samen  in  een  burn-out  ligt,  kom  je  er  helemaal  moeilijk  uit.  Soms  is  het  dus  belangrijk  dat  je  durft  te  zeggen  dat  je  de  problemen  even  niet  de  baas  bent  en  hulp  zoekt  bij  de  mensen  om  je  heen.  Zij  kunnen  jou  helpen  om  klusjes  uit  handen  te  nemen.  Bijvoorbeeld  de  kinderen  een  dag  opvangen,  het  gras  maaien,  boodschappen  doen  enzovoort.  Dingen  waardoor  jij  niet  het  gevoel  krijgt  te  kort  te  schieten.
  Zorg  dat  je  een  uitlaatklep  hebt.  Een  goede  vriend(in)  die  je  begrijpt  bijvoorbeeld,  of  de  coach  /  psycholoog  van  wie  je  partner  hulp  krijgt.

  2.  Kom  niet  stil  te  zitten
  Als  je  partner  een  burn-out  heeft,  is  het  verleidelijk  om  samen  op  de  bank  te  gaan  zitten.  Jij  wilt  je  partner  graag  helpen  en  zijn  verhaal  aanhoren,  maar  de  ander  heeft  geen  energie  en  komt  het  liefst  niet  overeind.  Zorg  ervoor  dat  je  gaat  bewegen,  hoe  lastig  het  ook  is.  Bewegen  zorgt  voor  herstel  van  burn-out.  Ongetwijfeld  gaat  je  partner  in  eerste  instantie  tegensputteren,  maar  uiteindelijk  zal  dankbaarheid  overwinnen.  Tevens  helpt  bewegen  tegen  stress.

  3.  Oordeel  niet
  Ga  je  partner  niet  oordelen  over  de  oorzaken  van  de  burn-out.  Zeg  niet:  ‘Je  hebt  ook  veel  te  veel  gewerkt’  of  ‘Jij  ook  altijd  met  je  idiote  werkwijzes’  of  ‘Verzet  je  maar  een  beetje.  Het  is  vandaag  een  belangrijke  dag’.  Los  van  het  feit  dat  een  partner  met  een  burn-out  een  behoorlijk  lastig,  humeurig  persoon  kan  zijn,  is  het  in  jullie  beider  belang  dat  de  rust  bewaard  wordt.  Frustratie  zal  ervoor  zorgen  dat  herstel  langzamer  gaat.  Helaas  is  aan  de  buitenkant  niet  te  zien  dat  iemand  een  burn-out  heeft,  en  vaak  kan  iemand  met  een  burn-out  zijn  eigen  gevoel  niet  eens  omschrijven.  Oordeel  dus  niet,  maar  hou  de  progressie  in  het  herstel  in  de  gaten.

  4.  Luister  naar  je  partner
  Hoe  graag  je  ook  met  fantastische  adviezen  komt:  luister  naar  je  partner  met  een  burn-out.  Zeker  in  het  beginstadium  van  een  burn-out,  als  iemand  net  ziek  is  geworden,  is  het  lijf,  en  daarmee  ook  de  geest,  zó  in  onbalans  dat  er  van  leren,  of  opnemen,  geen  sprake  is.  Dit  lukt  gewoonweg  niet.  Probeer  goed  te  luisteren.  Het  schept  rust  en  je  creëert  zo  ruimte  voor  dieper  liggende  gesprekken,  waardoor  je  je  partner  beter  kunt  helpen.

  5.  Vergroot  je  kennis
  Kennis  is  macht  en  alles  begint  met  inzicht.  Lees  je  in  in  wat  een  burn-out  precies  is.  We  hebben  hier  een  groot  aantal  blogs  en  artikelen  aan  gewijd.  Als  je  in  de  gaten  hebt  wat  een  burn-out  is,  verdiep  je  dan  eens  in  hoe  je  partner  zich  moet  voelen:  leeg,  moe,  depressief,  geen  zin  meer,  gefrustreerd,  liefdeloos.  Als  je  begrijpt  wat  je  partner  doormaakt,  doe  je  het  echt  heel  erg  goed.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply