Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
Rate this post
 • Scheiding: betere focus op kinderen
  Rate this post

  Als twee partners besluiten om uit elkaar te gaan, heeft dat consequenties op verschillende gebieden, zoals de omgang met de kinderen. Wanneer er sprake is van conflicten tussen de beide partners, kunnen de kinderen daar de dupe van worden. Het is dus zaak om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt.

  Als een scheidingstraject in gang is gezet, maken de rechtbanken tegenwoordig gebruik van een vast protocol voor (jeugd)hulpaanbod, wanneer in de scheidingsprocedure sprake is van kinderen. Met het hulpaanbod moet voorkomen worden dat de verhoudingen tussen de partners zodanig verslechtert, dat minimaal één van beide partners niet wil meewerken aan de voorgestele omgangsregeling. Daarom kan de hulp direct worden ingeschakeld.

  Gezamenlijke aanpak
  Onderdeel van het hulpaanbod is dat de partners worden doorverwezen naar het daarvoor bedoelde hulpverleningsloket van samenwerkende gemeenten. Gedurende het traject komen allerlei aspecten aan bod die van belang zijn voor de kinderen, zoals waar ze gaan wonen na de scheiding, en wanneer en waar ze de andere ouder zien. Voordeel van deze gezamenlijke aanpak is onder andere dat voorkomen wordt dat meerdere instanties langs elkaar heen werken bij de hulpverlening. De resultaten van de hulpverlening worden doorgegeven aan de Raad voor de Kinderbescherming en de rechtbank, die op basis van de informatie de juiste beslissingen kan nemen.

  Grotere succeskans
  Wanneer er op een succesvolle manier gebruik gemaakt wordt van het hulpaanbod, is de kans groter dat een lange en kostbare juridische procedure voorkomen wordt en dat bij de scheiding betrokken kinderen zo weinig mogelijk schade oplopen.

  Bij Schijvenaars & Aerts advocaten kun je, wat het personen- en familierecht betreft, terecht voor begeleiding bij:
  – echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap (eenzijdig of op gemeenschappelijk verzoek, of via mediation)
  – verbreking samenwoning
  – verdeling goederengemeenschap
  – afwikkeling huwelijkse voorwaarden
  – vaststellen of wijzigen kinder- en partneralimentatie
  – afstamming, erkenning en adoptie
  – gezag over minderjarigen
  – zorgregelingen (omgang)
  – ouderschapsplan
  – pensioenverevening
  – ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

  Wist je dat?
  – Na de zomervakantie en rond de decemberfeestdagen verdubbelt bijna het aantal aanvragen voor echtscheiding, alimentatie en het ouderschapsplan.
  – Elk jaar krijgen 53.000 kinderen te maken met een breuk tussen hun ouders. Bij 33.000 van hen betrof het in 2016 een echtscheiding, bij 20.000 kinderen waren de ouders niet getrouwd.
  – Tussen 1997 en 2017 is het percentage 15-jarigen dat niet gezamenlijk met beide ouders op hetzelfde adres woont, gestegen van 20 naar 30. Kinderen van ongehuwde ouders lopen een groter risico dat hun ouders uit elkaar gaan dan kinderen van gehuwde ouders. *

  Bron: CBS / Jurofoon

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply