Rate this post
 • Spelen om te verwerken
  Rate this post

  Deze week moest ik even aan hem denken: die jongen van 7 jaar die schuchter en een beetje teruggetrokken binnenkwam in de praktijk. Zijn ouders waren onlangs gescheiden, en dat was voor hem moeilijk en lastig. Hij zei dat niet hardop, maar hij sliep slecht en toonde weinig zelfvertrouwen. Zijn ouders brachten hem daarom naar speltherapie.

  In speltherapie mogen kinderen zelf het speelgoed uitkiezen om mee te spelen, en onbewust kiezen zij voor spel en voorwerpen die een deel van hun zorgen, frustraties of angsten weergeven. Een speltherapeut herkent deze en kan zo ingaan op de hulpvraag.
  De jongen in kwestie koos voor jonge dieren die zochten naar een veilige schuilplek. Na 15 sessies stapte hij zelfverzekerd de deur uit. Later ontving ik een mail van de ouders waarin zij schreven dat niet alleen hun kind was geholpen, maar dat ook zij zich nu meer bewust waren van de invloed van de hele situatie op hun kind.

  Gedragsveranderingen
  Probleemsituaties horen nu eenmaal bij het leven; ieder mens komt ze van tijd tot tijd tegen. Een kind kan bijvoorbeeld te maken krijgen met een ziekenhuisopname of het verlies van een dierbare, maar ook echtscheidingen en pesten zijn heftig voor een kind. De oorzaak is niet altijd aanwijsbaar, maar het kan wel duidelijk zijn dat je kind zich niet prettig voelt. Dat is bijvoorbeeld te merken door gedragsveranderingen, zoals stilletjes, angstig of teruggetrokken zijn, of juist andersom: je kind krijgt driftbuien, slaapproblemen en kan zich niet goed concentreren of vindt het moeilijk om met anderen om te gaan.

  Spelen in speltherapie
  Ouders willen al het mogelijke doen om hun kind te helpen, maar het kan zijn dat de kenmerken verergeren. De speltherapeut ondersteunt het kind, waardoor veranderingen op een gemakkelijke en veilige manier tot stand kunnen komen. Spelen is namelijk een natuurlijke en fijne manier voor het kind om gevoelens te uiten of te verwerken. Wat kinderen niet goed onder woorden kunnen brengen, kunnen zij in spel wel tot uitdrukking brengen.
  De speltherapeut gaat uit van de overtuiging dat ieder kind de kracht in zich heeft om verder te groeien in zijn ontwikkeling.

  Maar niet alleen het kind wordt geholpen in de speltherapie. Samen met de ouders bespreken en onderzoeken wij welke aanpak past bij jouw kind. Hoe kun je als ouder helpen en hoe ga je zelf om met die veranderingen?

  Wij bieden ouders kosteloos een kennismakingsafspraak aan, waarin we kunnen vertellen wat wij doen en samen bespreken wij de hulpvraag van het kind. Schroom niet en neem gerust contact met een van ons op. Spelen helpt!

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply