Rate this post
 • Taalstoornis: snelle signalering belangrijk
  Rate this post

  Er zijn verschillende taalstoornissen die kinderen kunnen hebben. Het kan zijn dat kinderen laat gaan praten, maar het kan ook zijn dat kinderen moeite hebben met het formuleren van zinnen. Daarnaast kunnen kinderen last hebben van woordvindingsproblemen, waardoor ze moeite hebben om hun verhaal te vertellen. Taalstoornissen kunnen een gevolg zijn van slechthorendheid, autisme of een handicap, maar ze kunnen ook op zichzelf voorkomen. Dit wordt een ‘primaire taalstoornis’ of een ‘specifieke taalontwikkelingsstoornis’ genoemd.

  Kinderen met ADHD of autisme hebben vaak stoornissen in de taalpragmatiek. Dit wil zeggen dat zij moeite hebben om hun taalgebruik af te stemmen op de omgeving in de sociale context. Hierdoor mist het kind al snel de aansluiting met zijn leeftijdgenootjes. Een kind met een pragmatische taalstoornis vindt het moeilijk om op een gepaste manier een gesprek te voeren, een logisch verhaal te vertellen of de woordkeuze af te stemmen op de situatie of de persoon. Er zijn ook kinderen zonder diagnose die moeite hebben met de pragmatische taalvaardigheden.

  Tijdige ondersteuning
  Vroegtijdige herkenning van taalstoornissen is belangrijk. Verstoringen in de taalontwikkeling kunnen signalen en voorlopers zijn van latere taal- en leerstoornissen en gedragsproblemen. Hoe eerder het kind begeleid wordt, des te beter is dit voor de taalontwikkeling. Hun kansen in het onderwijs worden hierdoor groter. Ook kinderen met lees- en schrijfproblemen hebben veel baat bij vroegtijdige ondersteuning. Een logopedist werkt bij deze groep kinderen vaak samen met andere zorgverleners: leerkrachten, orthopedagogen, psychologen, intern begeleiders en ouders.

  Zelfvertrouwen terugwinnen
  Kinderen met taalstoornissen lopen vaak tegen verschillende problemen aan op school. Hierdoor kunnen zij hun zelfvertrouwen verliezen of afwijkend gedrag gaan vertonen. Het is dan belangrijk dat wordt ontdekt wat de achterliggende oorzaak is. De logopedist kan onderzoeken of er al dan niet sprake is van een taalstoornis of communicatieve problematiek. Als dit zo is, wordt de behandeling gestart. Je ziet vaak dat kinderen na intensieve begeleiding en ondersteuning van de logopedist weer opfleuren en hun zelfvertrouwen terugwinnen! Door hun communicatieve vaardigheden te verbeteren, redden ze het ineens wel en krijgen ze door de succeservaringen betere schoolprestaties.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply